Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Yliopistokeskuksen vuosi 2009

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.21
Tiedote 24.3.2009

Kokkolan yliopistokeskuksen vuosi 2009:

Tutkintomäärät tasaantuivat, hanketoiminta vauhtiin


Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintakertomuksessa vuosi 2009 näyttäytyy tasaantuneen toiminnan aikana. Edellisenä vuonna yliopistojen tutkinnonuudistus poiki ennätyksellisen määrän tutkintoja, minkä jälkeen palattiin normaalilukemiin. Yliopistokeskuksessa suoritettiin vuoden aikana 41 maisterin tutkintoa. Opiskelijoiden kokonaismäärässä ei ylletty vuoden 2008 tasolle, mikä aiheutui täydennyskoulutukselle tyypillisestä suhdannevaihtelusta. Avoimen yliopiston opiskelijamäärä kuitenkin kasvoi jo toista vuotta peräkkäin. Maisterikoulutusten opiskelijamäärä pysyi vakaana. Vuodelle 2009 asetetut tavoitteet saavutettiin kohtuullisesti.

Yliopistokeskuksen pitkään valmisteilla olleita rakennerahastohankkeita saatiin käynnistettyä vuoden 2009 aikana.  Yliopistokeskus hallinnoi yhdeksää EAKR-rahoitteista ja kahta ESR-rahoitteista koulutus- ja kehittämishanketta. Lisäksi se oli mukana useissa rakennerahastohankkeissa osatoteuttajana, koordinoi laajaa bioenergian kehittämiseen liittyvää Interreg IVA -ohjelman hanketta sekä osallistui kahteen Euroopan komission Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvaan yhteistyöhankkeeseen.

Hanketoiminnan elpymisen myötä myös yliopistokeskuksen henkilöstömäärä kasvoi hieman. Henkilöstöä oli vuoden lopussa lähes 100.

Syksyä kohden mentäessä yliopistokeskuksessa valmistauduttiin tiiviisti uuden yliopistolain tuomiin muutoksiin. Lakimuutoksen myötä yliopistoista tuli valtion virastojen sijasta itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiöitä. Yliopistot saivat myös enemmän vastuuta taloudestaan. Muuttuva hallinnollinen asema edellytti yliopistokeskuksen perussopimuksen uudistamista. Henkilökunnalle muutos merkitsi siirtymistä virkasuhteista työsuhteisiin.

Korkeakoulujen yhteistyön kehittämiseksi Keski-Pohjanmaan, Oulun Eteläisen ja Pietarsaaren alueilla laaditun selvityksen raportti valmistui keväällä 2009. Selvitysmies Jorma Rantanen suositteli raportissaan, että Botniaksi nimetylle alueelle laaditaan yhteinen koulutuksen ja tutkimuksen kattostrategia. Johtaja Mikko Viitasalo toteaa, että yliopistokeskus odottaa paljon työn alla olevalta Botnia-strategian toimenpideohjelmalta.

-    Toivottavasti se ei jää pelkäksi painetuksi paperiksi, vaan konkretisoituu aitona ja tuloksellisena yhteistyönä koko alueen parhaaksi. Vain sillä osoitamme epäilijöille, että professori Rantasen ehdotukset olivat oikeita ja vakaasti harkittuja. Botnia-yhteistyön menestyminen on meistä itsestämme kiinni, kirjoittaa Viitasalo toimintakertomuksen esipuheessa.

Yliopistokeskuksen toimintakertomus kokonaisuudessaan.

Lisätietoja: Johtaja Mikko Viitasalo.

Jaa |