Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Tunnustusta aikuisopiskelijoille

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos keskiviikko 26. tammikuuta 2011, 15.55

Kampusiltamissa 14.10. annettiin tunnustusta aikuiskoulutukseen osallistumisesta. Iltamat järjestäneet oppilaitokset palkitsivat kukin oman vuoden aikuisopiskelijansa. Yhteisenä tunnustuksena ojennettiin diplomi koulutusmyönteiselle yritykselle.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä valitsi vuoden aikuisopiskelijaksi vastikään 60 vuoden iän saavuttaneen Marja-Leena Patovistin, joka opiskelee jalkojen hoidon ammattitutkintoa. Patovisti toimii kauneuden ja hyvinvointialan yrittäjänä Perhossa. Pitkästä matkasta huolimatta hän on osallistunut päivä-, ilta- ja viikonloppuopiskeluun säännöllisesti. Patovisti on paneutunut opintoihin innokkaasti ja tukenut myös muita opiskelijoita.

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun vuoden aikuisopiskelija on Mikko Mattila. Hänen opintonsa uuteen insinöörin ammattiin ovat sujuneet loistavasti. Kolmannen opiskeluvuoden jälkeen kasassa on 189 opintopistettä ja opinnäytetyö on aloitettu. Mattila on lisäksi avoin ja aktiivinen tunneilla sekä aina valmis auttamaan opiskelukavereita.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius palkitsi vuoden aikuisopiskelijanaan kemian maisteriopinnoissa opiskelevan Pekka Myllymäen. Myllymäki on erinomaisesti oivaltanut aikuisopiskelijan tavan opiskella ja oppia, erityisesti sen miten hyvin tehty työ palkitaan uuden oppimisena ja uusina oivalluksina. Hän on myös hyvä esimerkki siitä, miten perhe, työ, opiskelu ja vapaa-aika yhdistetään.

Alfame Systems on vuoden koulutusmyönteinen yritys

Koulutusmyönteisen yrityksen diplomin sai kokkolalainen kasvuyritys Alfame Systems Oy.

Alfame Systems Oy on korkean osaamisen ohjelmistotalo, joka toimii valtakunnallisesti.  Yrityksen johto kannustaa työntekijöitä tutkinnon suorittamisessa ja antaa tukensa opiskelulle. Lisäksi yritys pitää huolen henkilöstönsä jatkuvasta kehittämisestä kouluttamalla heitä monin tavoin ja useammassa koulutusorganisaatiossa. Yrityksen johto on myös valmis tuomaan oman näkemyksensä koulutusorganisaatioiden koulutustarjontaan ja kehittämään sitä vastaamaan yritysten koulutustarpeita.

Teknologiajohtaja Juho Muuraiskangas totesi kiitospuheessaan, että yrityksessä mietitään tarkkaan, millaisesta koulutuksesta on hyötyä.

-Koulutuksemme on oltava toimintamme mukaista. Aika on meille arvokasta, sillä meidän arvomaailmaamme kuuluu työympäristö, joka ei uuvuta tekijäänsä. Turha koulutus olisi enemmän kuin hukkaan heitettyä aikaa.

Muuraiskangas pitää Keski-Pohjanmaan alueen koulutusmahdollisuuksia hyvinä. Osaamisen hyödyntäminen yritysmaailmassa on kuitenkin haastavaa.

-Alfame toimii tällä hetkellä valtakunnallisesti, mutta kilpailee osaamisessa globaalisti. Näin ollen myös koulutuksen tulee olla vähintään valtakunnallisesti mitattuna huippuluokkaa, muuten se on hyödytöntä. Tämä tulee olemaan keskipohjanmaalle suuri haaste, johon voidaan vastata vain laaja-alaisella yhteistyöllä ja kehittämisellä. Ratkaisevaa meidän kannaltamme on ollut se, että alueen koulutusorganisaatiot ovat kuunnelleet tarpeitamme ja lähteneet räätälöimään meille koulutuksia.

Kolmansissa kampusiltamissa opittiin ihan intona

Kampusiltamia vietettiin tänä vuonna jo kolmannen kerran. Tällä kerralla teemana oli aikuisopiskelijan viikon Innostu oppimaan –iskulausetta mukaillen ”Opi Ihan Intona”. Kampusiltamat järjestettiin Kokkolan kampusalueen yhteistyönä: mukana olivat Keski-Pohjanmaan Opin Ovi –hanke, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä.

Vuosi sitten aikuiskoulutuksen kehittämisyksikkö AIKE palkitsi kampusiltamat aktiivisesta toiminnasta ja hyvästä yhteistyöstä aikuisopiskelijan viikolla. Palkittujen alueellisten tapahtumien valinnassa painottuivat järjestäjien yhteistyö sekä vuoden 2009 aikuisopiskelijan viikon teeman mukaisesti luovuus ja innovatiivisuus.

Jaa |