Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Suomen Akatemialta rahoitusta sosiaalityön tutkimukseen

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.15
Tiedote 30.9.2010

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on rahoittanut Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa toteutettavaa sosiaalityön tutkimushanketta 550 000 eurolla. 

Professori Aila-Leena Matthiesin sosiaalityön alan tutkimusprojekti ”Hyvinvointipalvelut ja marginalisoitujen kansalaisten osallistuminen” sai nelivuotisen rahoituksen. Matthiesin johtamassa hankkeessa post-doc-tutkijat Kati Närhi ja Minna Niemi tutkivat osallistavalla toimintatutkimuksen menetelmällä, miten eri palvelut voivat estää tai tukea erityisesti pitkäaikaistyöttömyydestä ja heikosta tulotasosta kärsivien ryhmien osallistuvaa kansalaisuutta. Yhdessä asiakasryhmien ja työntekijöiden kanssa on tarkoitus kehittää erilaisia osallistumismahdollisuuksia ja parantaa palvelujen työskentelytapoja.  

Matthiesin mukaan on tärkeää tunnistaa, kuinka palvelujen toimivuus liittyy demokratian toteutumiseen ja sosiaalisiin osallistumismahdollisuuksiin erityisesti yhteiskunnan reunalle joutuneiden kansalaisten kohdalla. Kansalaisten omaa toimintakykyä ja omaehtoisia aktiviteetteja tukevat palvelut. Hanke liittyy kiinteästi eurooppalaiseen tutkimusyhteistyöhön.
Lisätietoja:

Jaa |