Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Maaseututapahtumat rakentavat identiteettejä ja tarjoavat omaperäistä ohjelmaa

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.15
Tiedote 4.11.2010

Maaseututapahtumat ovat usein kaupunkimaisen ja maaseutumaisen kulttuurin kohtauspaikkoja. Maaseututapahtumat heijastelevat niin ikiaikaisia perinteitä ja historiaa kuin myös kepeämpää viihteellisyyttä ja populaarikulttuuria. Ne ovat hyödyllisiä paikalliselle yhteisölle, identiteetille ja aluetaloudelle.

Tapahtumaorganisaatio toimii usein vapaaehtoisuuden, innostusenergian, idealismin ja jopa ”positiivisen hulluuden” varassa ja siinä rakentuu arvokasta sosiaalista ja kulttuurista pääomaa. Festivaalivieraiden näkökulmasta mielenkiintoinen tapahtuma tarjoaa uudelleen hahmottuvia omalaatuisia elämyksiä ja tunteita – jopa suoranaisia yllätyksiä.

Maaseutumaisen kulttuuritapahtuman olemus ja menestys riippuu monesta tekijästä, muun muassa sitoutumisasteesta ja tapahtuman perinteestä. Tapahtumajärjestäjät kokevat yhdessä tekemisen tärkeäksi ja paikallista henkeä kohottavaksi, mutta kehittymisen eetos koetaan haasteelliseksi. Tapahtumien näkyvimpänä vaarana on, että maaseututapahtumat yhdenmukaistuvat ja menettävät ainutlaatuisuutensa etsiessään toimintamalleja, jotka ovat yleisö- ja turistiystävällisiä.

Tutkimus toteutettiin vuosina 2009–2010, ja sitä varten haastateltiin 24 tapahtumajärjestäjää Suomesta, Skotlannista, Norjasta ja Uudesta-Seelannista. Suomalaismetsäpäivät ja Skábmagovat pyrkivät vahvistamaan ja edistämään etnisten vähemmistöjen identiteettejä ja vähemmistökulttuurien säilymistä. Feis Ile, Jutajaiset ja Ylämaan kisat ovat monipuolisesti juurtuneita ja perinteistä ponnistavia, mutta samalla aktiivisesti aluetalouteen integroituneita. Täydenkuun Tanssit ja Traktorijatzit hyödyntävät maaseutuympäristöä lähtökohdiltaan kaupunkimaisen tapahtuman kehyksenä. Samalla ne ovat onnistuneet tuottamaan aitoa maaseudun ja kaupungin välistä vuoropuhelua eri yhteistyömuotojen kautta. Eukonkannon MM-kisat ja Kumisaapaspäivä ovat esimerkkejä tapahtumista, joiden menestys perustuu maaseutu- ja kaupunkikulttuurin stereotypioista nousevaan hedelmälliseen, humoristiseen ja arvaamattomaan kohtaamiseen. Tutkimuksen on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) esityksestä.

Gumboot

Kari Ilmonen, Ilkka Luoto & Olli Rosenqvist: Maaseutumaisen kulttuuritapahtuman olemus, kehitys ja menestys. Kymmenen kehityskertomusta Suomesta, Skotlannista, Norjasta ja Uudesta-Seelannista. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 4/2010, 115 s.

Julkaisu on luettavissa verkossa.

Jaa |