Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Lääketieteeseen ja luonnontieteisiin valmentavia opintoja

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.15
Tiedote 31.8.2010

Kokkolan yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa on nyt toista kertaa mahdollista opiskella lääketieteelliseen valmentavia opintoja. Opinnot ovat laajuudeltaan 27 opintopistettä ja ne valmentavat lääketieteelliseen ja muille luonnontieteellisille aloille, kuten kemian, biologian, farmasian ja ravitsemustieteen yliopisto-opintoihin. Lääketieteelliseen valmentavat opinnot koostuvat kemian ja biologian opintojaksoista, kuten yleisen ja orgaanisen kemian, biokemian, ihmisen fysiologian ja genetiikan opinnoista.

Lääketieteelliseen valmentavat opinnot on erinomainen mahdollisuus valmentautua pääsykokeisiin kotipaikkakunnalla opiskellen. Opinnot sopivat myös työelämässä oleville täydentämään ja päivittämään ammattitaitoa tai tutustumisjaksoiksi luonnontieteistä kiinnostuneille. 
Biologian ja kemian opintojaksot sisältyvät Jyväskylän yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan. Jos opiskelija jatkaa opiskelua yliopistossa, hän voi liittää opintojaksot osaksi yliopistotutkintoa. Tutkintotavoitteisen opiskelun voi siis aloittaa joustavasti avoimessa yliopistossa.
Opintojaksot sisältävät lähiopetusta; luentoja ja laskuharjoituksia sekä itsenäistä työskentelyä. Opinnot voi suorittaa myös etäopiskellen luentotallenteiden avulla. Suoritustapoina ovat luento- ja kirjatentit sekä kirjalliset oppimistehtävät.

Opintoihin ilmoittaudutaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston kautta 8.9 mennessä.

Jaa |