Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kansainvälinen opettajaryhmä tutustuu ilmiölähtöiseen opetukseen

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.15
Tiedote 25.8.

Kokkolan yliopistokeskuksessa vierailee torstaina 26.8. eurooppalainen opettajaryhmä. Opettajat  tutustuvat luokanopettajien aikuiskoulutuksessa opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen opetusta eheyttävän ja oppiainerajoja rikkovan ilmiölähtöisen opetuksen näkökulmasta. 

Vieraat perehtyvät matematiikan opetussuunnitelmasta nousevaan ilmiöön Murtoluvut ja niiden yhteys arkipäivään.  Opetusmenetelmänä käytetään digitaalista tarinankerrontaa. Se sitoo yhteen matematiikan, musiikin ja kuvataiteen sisältöjä nykyaikaista tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti hyödyntäen.  Opetuksesta vastaavat yliopistonopettajat KM, FT Merja Meriläinen ja KT Päivi Perkkilä.

Kansainvälinen opettajaryhmä osallistuu Kalajoella ja Kokkolassa järjestettävään viikon mittaiseen Action Methdos –Improving Motivation and Quality in the Learning Situation –koulutukseen. Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille monipuolisia elämyksiä ja kokemuksia toiminnallisista ja vuorovaikutteisista opetusmenetelmistä. Menetelmien avulla luodaan innostavia ja motivoivia oppimisympäristöjä ja ne tarjoavat mahdollisuuksia monenlaiseen yhdessä työskentelemiseen sekä viihtyisään ja turvalliseen työilmapiiriin.

Lisätietoa: Yliopistonopettaja Merja Meriläinen, puh. 040 751 8036
Tapahtuman nettisivut

Jaa |