Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Avoimessa yliopistossa ennätysvilkas syksy

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.15
Tiedote 18.8.2010

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston syksy on tänä vuonna lähtenyt käyntiin erityisen vilkkaasti. Opiskelijat ovat innostuneet ilmoittautumaan sekä uusiin oppiaineisiin että tuttuihin opintoihin aiempaa aktiivisemmin. Yksi syy opiskelijoiden suureen määrään on maksujen merkittävä aleneminen ja jatkavien opiskelijoiden maksuton syyskausi, toinen syy löytyy opetustarjonnasta: avoimen yliopiston tarjonnasta löytyy oppiaineita, joita ei ole mahdollista opiskella missään muualla lähialueella.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella tänä syksynä esimerkiksi filosofiaa, josta on tarjolla 25 opintopisteen laajuinen perusopintokokonaisuus. Filosofian opiskelusta on hyötyä monilla aloilla työskenteleville. Yleissivistävänä aineena se tarjoaa välineitä tarkastella asioita syvällisemmin, joten opinnot sopivat kaikille kriittisen ajattelun taitojensa kehittämisestä kiinnostuneille.

Journalismista, viestinnästä tai esimerkiksi toimittajan työstä kiinnostuneet voivat aloittaa syksyn journalistiikan tai puheviestinnän perusopinnoilla. Äidinkielen opettajiksi aikoville tai muuten aiheesta kiinnostuneille tarjolla on uutuutena kirjallisuuden 30 opintopisteen laajuiset perusopinnot. Musiikkiterapian opinnot puolestaan sopivat hyvin hoito- tai kuntoutustyössä toimiville.

Tietojenkäsittelystä ja IT-alan opinnoista kiinnostuneille sopii tietotekniikan perusopintokokonaisuus, josta voi halutessaan suorittaa vain yksittäisiä opintojaksoja. Tietotekniikan opintojaksoilla on mahdollisuus syventää omassa työssä tai opinnoissa tarvittavien sovellusten käyttötaitoja. Ohjelmointikurssit tai Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi sopivat erityisen hyvin kaikille näistä aiheista kiinnostuneille.

Opintokokonaisuuksien ohella uusi lisä opetustarjontaan on kolmen opintopisteen Ohjausviestintä-kurssi, joka antaa perustietoa ohjaustilanteissa tarvittavista viestintä- ja vuorovaikutustaidoista.

Uusista oppiaineista suosituin on tällä hetkellä musiikkiterapia. Vanhoista tutuista aineista opiskelijoita kiinnostavat tänä syksynä kasvatustieteet, joista erityisesti nuorisotutkimus on kasvattanut opiskelijamääriään, sekä sosiaalityön perus- ja aineopinnot. Lisäksi opiskelijoita kiinnostaa viime vuoden suosikki Lääketieteelliseen valmentavat opinnot, joka soveltuu erinomaisesti lääketieteen, farmasian tai yleisesti luonnontieteellisen alan opinnoista kiinnostuneille.

Avoimen yliopiston syksyn sato

Avoimen yliopiston opinnoista saa lisätietoa seuraavissa tilaisuuksissa:
Kokkolan iltatori 18.8. klo 16-20
Kokkolan iltatori 25.8. klo 16-20
Avoimen yliopiston opinnot tutuksi –infotilaisuus 26.8. klo 18-20

Jaa |