Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Torkinmäen koulusta ainutlaatuinen ympäristö opetusharjoittelulle

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos perjantai 11. huhtikuuta 2014, 12.56

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Kokkolan kaupunki uusivat yhteistyösopimuksen luokanopettajien aikuiskoulutuksen opetusharjoittelun järjestämisestä Torkinmäen koululla. Samalla tiivistyy yhteistyö tulevaisuuden koulun ja opetusharjoitteluympäristön kehittämisessä.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajaopiskelijoiden harjoitteluympäristönäkin toimivassa Torkinmäen koulussa kehitetään tulevaisuuden oppimisen malleja sekä kokeillaan ja otetaan käyttöön uutta opetusteknologiaa. Koulun oppilaille hankkeet merkitsevät uusia oppimisen tapoja ja teknisten välineiden, kuten mobiililaitteiden nykyistä laajempaa käyttöä. Hankkeissa kokeillaan muun muassa pelillisyyttä ja oppikirjattomuutta. Kehitystyö avaa myös luokanopettajien aikuiskoulutuksen opiskelijoille ainutlaatuisen näkökulman sellaiseen kouluympäristöön ja opetusteknologiaan, jossa heidän odotetaan tulevaisuudessa työskentelevän. Kehitystyön rinnalla kulkevan tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisestikin.

Kehittämistyö toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistokeskukselle tähän tarkoitukseen myöntämän kolmivuotisen rahoituksen turvin. Yliopistokeskuksen saama rahoitus mahdollistaa myös mobiililaitteiden ja muiden välineiden hankinnan Torkinmäen koululle. Kehittämistyössä ja kokeiluissa ovat mukana sekä yliopistokeskuksen opettajankouluttajat, Torkinmäen koulun opettajat, opiskelijat että koulun oppilaat.

Kehittämistyö tukee samalla uuden koulun suunnittelua. Torkinmäen koulun uudelleenrakentaminen antaa mahdollisuuden suunnitella rohkeita ratkaisuja tulevaisuuden koulua ja opetusharjoittelua varten. Tavoitteena on luoda oppimisympäristö, jossa hyödynnetään ilmiölähtöistä oppimista ja hyödynnetään teknologiaa monipuolisesti.

Yhteensä jo lähes tuhat luokanopettajaa on valmistunut Kokkolan yliopistokeskuksesta 25 vuoden aikana. Opetusharjoittelun malli Kokkolassa on ainutlaatuinen, sillä muualla Suomessa opetusharjoittelut suoritetaan erityisissä valtion harjoittelukouluissa. Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa maisteriopinnot kestävät alle kaksi vuotta, sillä opiskelijoilta vaaditaan aiempia opintoja ja opettajakokemusta. Opiskelijoiden valmistumisprosentti on Suomen korkein. Yliopistokeskus on panostanut aikuispedagogiikan osaamisen lisäksi oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tutkimukseen sekä modernin opetusteknologian hyödyntämiseen.

Uuden opetusharjoittelusopimuksen allekirjoittivat Kokkolan kaupunginjohtaja Antti Isotalus, sivistysjohtaja Peter Johnson, Torkinmäen koulun rehtori Hanna Pernu sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Tanja Risikko ja Kasvatustieteen yksikönjohtaja Raine Valli.

Torkinmäkisopimus

Sopimusta allekirjoittamassa Antti Isotalus, Hanna Pernu, Peter Johnson ja Raine Valli.

Jaa |