Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Luokanopettajakoulutuksen valintaperusteet on uudistettu

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos perjantai 31. tammikuuta 2014, 14.36

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämän luokanopettajien aikuiskoulutuksen valintaperusteet ja hakuaika on uudistettu. Kevään 2014 haussa voivat hakea kasvatustieteen, varhaiskasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot (väh. 25 op) suorittaneet, joilla on yliopisto-opintoja vähintään 80 op sekä opettajakokemusta 4 kuukautta. Aikaisemmin hakukelpoisuuteen on vaadittu aineopintojen (väh. 60 op) suorittaminen kasvatustieteessä, aikuiskasvatustieteessä tai varhaiskasvatustieteessä ja yhteensä 100 op suoritettuja yliopisto-opintoja. Opettajakokemusvaatimus on pysynyt ennallaan.

Valintaperusteiden uudistaminen mahdollistaa aikaisemman pääsemisen tutkintotavoitteisiin opintoihin.  Lisäksi hakijaksi tähtäävä voi aikaisempaa monipuolisemmin suorittaa opintoja vaadittavien 80 opintopisteen sisälle, sillä kasvatustieteen opinnoiksi riittää perusopintojen suorittaminen. Hakija voi halutessaan kerryttää opintopisteitä suorittamalla kaksi haluamaansa opintokokonaisuutta ja sisällyttää ne luokanopettajakoulutuksessa vaadittaviksi sivuaineiksi.

Vuonna 2014 on siirtymävuosi, jolloin luokanopettajakoulutukseen on kaksi hakuaikaa. Kevään ja syksyn hauissa on erilaiset valintaperusteet. Hakijoille, joilla on suoritettuna kasvatustieteestä, aikuiskasvatustieteestä tai varhaiskasvatustieteestä perusopinnot (väh. 25 op) päättyy haku 10.3.2014. Syksyn haussa on entiset valintaperusteet ja haku päättyy 1.9.2014. Kummassakin haussa hakijalta vaaditaan 4 kuukautta opettajakokemusta. Tulevina vuosina luokanopettajien aikuiskoulutuksessa on tarkoitus siirtyä kevään 2014 kaltaisiin valintaperusteisiin.

Kevään ja syksyn valintaperusteissa olevat eroavaisuudet perustuvat koulutuksen toteutumiseen. Kevään haussa valittavat opiskelijat aloittavat opintonsa jo syyskuussa suorittamalla kasvatustieteen aineopintoja etäopintoina. Syksyn haussa valittavat opiskelijat liittyvät ryhmään tammikuussa 2015, jolloin alkaa kokopäiväinen opiskelu ja esim. perusopetuksessa opetettavien aineiden monialaiset opinnot.

Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin (180 op) ja maisterin (120 op) tutkinnot.  Pääaineena on kasvatustiede, jonka lisäksi koulutuksessa keskeisinä ovat opetettavien aineiden monialaiset opinnot sekä opetusharjoittelut. Koulutuksessa opiskelevat ovat Jyväskylän yliopiston varsinaisia opiskelijoita. Koulutuksessa suoritettu maisteritutkinto antaa kelpoisuuden toimia opettajana perusopetuksen 1.-6. –luokilla sekä esiopetuksessa. Opiskelijoiden valmistumisprosentti on korkea ja valmistuneet ovat työllistyneet erinomaisesti opetus- ja kasvatusalalle ja ovat työelämässä arvostettuja asiantuntijoita.

Lisätietoja. Lisätietoja myös sähköpostitse.

Jaa |