Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Joustavan opiskelun vaikutuksia oppimiseen tutkitaan

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos perjantai 14. maaliskuuta 2014, 14.28

Mikko MyllymäkiKokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tietotekniikan maisteriopiskelijat saavat itse valita, haluavatko seurata luentoja paikan päällä luokassa, reaaliaikaisesti netissä vai myöhemmin tallenteena. Kaikki luennot pidetään lähiopetuksena ja samalla videoidaan, ja opiskelija päättää, millä tavalla hän kullakin kerralla haluaa osallistua.

Tutkija Mikko Myllymäki on mukana tutkimusryhmässä, jossa tutkitaan, miten opiskelun joustavoittaminen on vaikuttanut oppimistuloksiin. Tutkimusaineistossa mukana olevista vuosien 2008-2011 luento-osallistumisista 68% oli osallistumisia video-opetukseen, näistä suurin osa tallenteina. Kuitenkin myös videopainotteisesti opiskelevat osallistuivat joillakin kursseilla tiiviisti lähiopetukseen. Osallistuminen opetukseen oli kasvanut verrattuna aikaan, jolloin videointi ei ollut käytössä.

Oppimistuloksia tutkimuksessa tarkastellaan kurssien läpäisyn ja arvosanojen perusteella. Tähän mennessä saavutettujen tutkimustulosten mukaan videopainotteisesti opiskelevat läpäisevät kurssit paremmin. Arvosanoissa lähiopetuspainotteisesti ja videopainotteisesti opiskelevien välillä ei näy merkittävää eroa. Sen sijaan molempia opiskelutapoja hyödyntävien arvosanat olivat heikommat, minkä tutkija selittää sillä, että nämä opiskelijat olisivat mieluummin osallistuneet lähiopetukseen, mutta joutuivat elämäntilanteensa vuoksi opiskelemaan etänä.

Mikko Myllymäki esitteli tutkimustuloksiaan yliopistokeskuksen henkilökunnan ensimmäisillä yhteisillä tutkimuskahveilla, ja ne synnyttivät runsaasti keskustelua ja kysymyksiä. Keskustelussa tuli esille muun muassa, että tietotekniikan opiskelijoilla on hyvät tekniset valmiudet etäopiskeluun, mutta jonkin toisen alan opiskelijat tarvitsisivat enemmän ohjausta.

Tutkija vastasi myös opetuksen vuorovaikutteisuutta koskeviin kysymyksiin. Tietotekniikan lähiopetus on luonteeltaan opettajajohtoista ja sellaisena helposti seurattavissa videona. Tutkimusaineisto on koottu aikana, jolloin etäopiskelijoilla ei ollut opetustilanteessa vuorovaikutusmahdollisuuksia. Nyttemmin vuorovaikutteisuutta on lisätty. Etäopiskelijat eivät myöskään ole pelkästään luentovideoiden varassa, sillä heille tarjotaan ohjausta oppimisalustan avulla sekä ryhmissä että henkilökohtaisesti.

Tietotekniikan maisteriopintojen video-opetuksen käytännöt on kehitetty yliopistokeskuksessa projektirahoituksella. Nykyään videointi ei vaadi paljon työpanosta. Se ajastetaan etukäteen, eikä opettajalta vaadita perehtymistä, vaan hän pitää luentonsa normaalisti lähiopetuksena.

Yliopistokeskuksen tietotekniikan maisteriopinnot on suunnattu erityisesti työn ohessa tutkintoa suorittaville aikuisopiskelijoille. Hakijoilta vaadituiksi pohjaopinnoiksi käyvät esimerkiksi soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai avoimessa yliopistossa suoritetut tietotekniikan opinnot.

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,