Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Avoin yliopisto entistä suositumpi

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos keskiviikko 05. helmikuuta 2014, 08.33

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston opiskelijamäärä on noussut edellisestä vuodesta yli 8%. Avoimessa yliopistossa opiskeli vuonna 2013 yhteensä 2257 opiskelijaa.

Yhä useammat avoimen yliopiston opiskelijat opiskelevat tavoitteellisesti hankkiakseen lisää ammatillista pätevyyttä tai suorittaakseen yliopistotutkinnon. Yliopistotutkintoon kuuluvat perus- ja aineopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot ja yleisopinnot voi suorittaa avoimessa yliopistossa ja jatkaa sitten opintoja esimerkiksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tarjoamissa maisteriopinnoissa.

Opiskelijamäärät kasvoivat humanistista koulutusalaa lukuun ottamatta kaikilla koulutusaloilla. Suurin määrällinen kasvu tapahtui psykologian alalla sekä sosiaalityössä. Sosiaalitieteiden perusopinnoissa opiskeli 279 opiskelijaa ja sosiaalityön aineopinnot keräsi 158 opiskelijaa, oppiaineen opiskelijamäärän kasvu kokonaisuudessaan on 23% verrattuna edellisvuoteen. Sosiaalityön suosion kehitys on jatkunut vahvana jo useita vuosia ja monet sosiaalityön avoimen yliopiston opiskelijoista tekevät opintojaan tavoitteena yliopistotutkinto sosiaalityön alalta.

Sosiaalitieteiden perusopinnot on kirinyt avoimen yliopiston toiseksi suosituimmaksi yksittäiseksi opintokokonaisuudeksi opiskelijamäärällä mitattuna. Suosituin opintokokonaisuus on edelleen kasvatustieteen perusopinnot. Kasvatustieteellisen alan merkittävin opiskelijamäärän nousu kohdistui erityispedagogiikan opintoihin ja varhaiskasvatustieteeseen. Kasvatustieteiden opiskelijat tähtäävät usein tutkintoon joko yliopistokeskuksen luokanopettajakoulutuksen tai avoimen yliopiston väylän kautta. Kasvatustieteelliset opinnot ovat myös suosittuja sivuaineita tutkintotavoitteisille ja lisäksi moni opetustehtävissä toimiva päivittää osaamistaan kasvatustieteellisiä aineita opiskelemalla.

Opiskelijamäärien kasvu selittyy osittain joustavilla ja monimuotoisilla opiskelumuodoilla, jotka mahdollistavat työelämässä olevien aikuisten opiskelun. Monet opinnoista on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa ja myös opintojen ohjausta on mahdollista saada verkkomuotoisena. Avoimessa yliopistossa on myös tarjolla paljon non-stop-periaatteella toimivia perus- ja aineopintoja, joiden opiskelun voi aloittaa aivan milloin tahansa oman aikataulun mukaan.

Opintopisteitä aiempaa enemmän

Avoimen yliopiston opiskelijat ovat tehneet opintojaan entistä ahkerammin, opintosuoritteita on saatu aikaan yli 17% edellisvuotta enemmän. Määrällisesti eniten opintosuoritteita tehdään sosiaalityön aineopinnoissa ja seuraavaksi eniten kasvatustieteen perusopinnoissa. Vahvaa opintopistemäärän kasvua tuli esille musiikkiterapiassa, aikuiskasvatustieteessä, erityispedagogiikassa, kasvatustieteessä ja psykologiassa, joissa opiskelijat tuottivat opintopisteitä merkittävästi enemmän verrattuna edellisvuoteen.

Kokkolan yliopistokeskuksen koulutus on laadustaan palkittua ja pitkäaikaisen kehittämistyön tulokset näkyvät monipuolisissa opiskelumuodoissa sekä opintoneuvonnan laadussa ja vaikuttavuudessa. Opiskelija voi valita juuri omiin tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan tavan oppia uutta ja jokaisen opiskelijan opintopolkua ohjataan yksilöllisesti opintojen kaikissa vaiheissa.

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: