Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Aikaisemmin ja nopeammin luokanopettajaksi

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos torstai 06. helmikuuta 2014, 15.12

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämän luokanopettajien aikuiskoulutuksen valintaperusteet ja hakuaika on uudistettu. Hakijoilta vaaditaan kasvatustieteellisiksi pohjaopinnoiksi vain perusopinnot joko kasvatustieteestä, varhaiskasvatustieteestä tai aikuiskasvatustieteestä. Yhteensä yliopisto-opintoja pitää olla suoritettuna vähintään 80 opintopistettä. Lisäksi vaaditaan neljä kuukautta opettajakokemusta.

Opintoihin pääsee uusien valintaperusteiden ansiosta aikaisemmin. Myös valmistuminen on nopeampaa, sillä opiskelija voi käyttää entistä tehokkaammin suorittamansa opintopisteet osaksi tulevaa tutkintoaan. Hänellä voi nyt olla suoritettuna jo kaksi sivuainetta ennen opintojen aloitusta, ja näin hän voi halutessaan keskittyä puuttuviin opintoihin, toteaa professori Raine Valli.

Vuonna 2014 kaksi opiskelijavalintaa

Vuonna 2014 luokanopettajakoulutukseen on kaksi hakuaikaa, joissa on erilaiset valintaperusteet. Hakijoille, joilla on suoritettuna kasvatustieteestä, aikuiskasvatustieteestä tai varhaiskasvatustieteestä perusopinnot, haku päättyy 10.3.2014. Syksyn haussa vaaditaan edelleen laajemmat edeltävät opinnot.

Kevään haussa valittavat opiskelijat suorittavat syyslukukaudella kasvatustieteen aineopintoja etäopintoina. Syksyllä valittavat uudet opiskelijat liittyvät ryhmään tammikuussa 2015, jolloin opinnoissa alkaa kokopäiväinen opiskelu.

Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin (180 op) ja maisterin (120 op) tutkinnot.  Pääaineena on kasvatustiede, jonka lisäksi koulutuksessa keskeisinä ovat opetettavien aineiden monialaiset opinnot sekä opetusharjoittelut. Koulutuksessa opiskelevat ovat Jyväskylän yliopiston varsinaisia opiskelijoita. Koulutuksessa suoritettu maisteritutkinto antaa kelpoisuuden toimia opettajana perusopetuksen 1.-6. –luokilla sekä esiopetuksessa. Opiskelijoiden valmistumisprosentti on korkea ja valmistuneet ovat työllistyneet erinomaisesti opetus- ja kasvatusalalle ja ovat työelämässä arvostettuja asiantuntijoita.

Lisätietoja hausta

Jaa |