Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Yliopistokeskuksesta tukea yrityksille ja organisaatioille osaamisen kehittämiseen

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.22
Tiedote 10.8.2009

Työelämässä menestymisen keskeisin tekijä on osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Kauppatieteiden yksikkö tukee siinä alueen yrityksiä ja organisaatioita laadukkailla koulutus- ja kehittämispalveluillaan.

Syksyn 2009 koulutustarjonnasta löytyy muun muassa jo viidettä kertaa käynnistyvä esimiestyön perusasioita käsittelevä Esimiesvalmennus, joka soveltuu henkilöille, joilla ei ole esimieskoulutusta tai -kokemusta. Valmennusten yksi merkittävimmästä annista perustuu osallistujien erilaisuuteen; mukana on ollut osallistujia niin pk –yrityksistä kuin myös julkisen sektorin eri toimialoilta. Valmennuksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa osallistujien esimiestaitoja, tarjota esimiestyötä helpottavia työkaluja sekä syventää omaa esimiesroolia. Viiden erillisen lähipäivän kouluttajina toimivat esimiesten koulutukseen ja esimiestyön ongelmatilanteisiin erikoistuneet asiantuntijat, kuten viime joulukuussa salilliselle esimiehiä luennoinut organisaatiopsykologi Pekka Järvinen. Vastaava muutosjohtamisen teemaan pureutuva koulutuspäivä sisältyy myös nyt alkavaan ohjelmaan.

Vaativissa johto- ja esimiestehtävissä toimiville, henkilöstönkehittäjille ja avainhenkilöille suunnattu Coaching Training Chydenius on puolestaan tulossuuntautunut kehitysprosessi, joka auttaa yksilöä ottamaan käyttöönsä täyden potentiaalinsa ja yritystä saavuttamaan tavoitteensa.  Coaching Training Chydenius –kehittämisohjelma antaa osallistujille erinomaisia työkaluja esimiestyön kehittämiseen, ihmisten motivoimiseen, jatkuvaan kehittymiseen sekä sisäisen yrittäjyyden tukemiseen.

Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on antaa osanottajille ammatillinen teoriaperusta työnohjaajana toimimiseen. Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle, teologeille, yritysten henkilöstölle ja kouluttajille. Työnohjaajakoulutus soveltuu henkilöille, joilla on jo oman alansa työkokemusta ja jotka haluavat edelleen kehittää itseään, työnsä laatua ja ammatillista osaamistaan. 2,5 vuotinen koulutus järjestetään yhteistyössä Metanoia Instituutin kanssa.

Avoimet koulutukset eivät palvele kaikkia asiakkaita ja räätälöityjen vaihtoehtojen kysyntä on kasvamassa. Asiakkaiden tarpeet ovat usein yksilöllisiä ja siihen pyrimme vastamaan yksilöllisillä, organisaatiokohtaisesti suunniteltavilla palveluilla.

Lisätietoja koulutustarjonnastamme

Paula Kivinen, erikoissuunnittelija

Jaa |