Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Yliopistokeskuksessa tutkitaan metallien määritystä vedestä

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.22
Tiedote 7.9.2009

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on mukana Tekes/EAKR -rahoitteisessa Moniwater/Minewater–hankekonsortiossa, jossa kehitetään pienten metallipitoisuuksien jatkuvatoimista mittausjärjestelmää osana Tekesin Vesi-ohjelmaa. Pienten metallipitoisuuksien reaaliaikainen määritys erilaisista prosessivesistä on hyvin vaativaa ja siihen on tarvetta useissa sovelluksissa. Tärkeitä sovelluskohteita ovat mm. elintarviketeollisuuden vedet ja kaivosteollisuuden laskuvedet. 

Kokkolan yliopistokeskuksessa toimivan Oulun yliopiston Soveltavan kemian tutkimusryhmän tavoitteena on teollisten sivutuotteiden hyödyntäminen metallien talteenotossa ja konsentroinnissa. Tulosten saavuttamisessa on etuna eri alojen osaajien poikkeuksellisen laaja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Projektien tuloksia ja tulosten kaupallistamismahdollisuuksia tullaan myös arvioimaan projektin toteutuksen aikana. Projektiin osallistuu myös useita alueella toimivia yrityksiä.

Kemian ja kemiantekniikan tutkimustoiminta alkoi Kokkolan yliopistokeskuksessa vuonna 2007, ja se on parissa vuodessa laajentunut voimakkaasti. Tutkimushankkeisiin on saatu rahoitusta mm. EU:lta, Tekesiltä ja Suomen Akatemialta. Yliopistokeskus järjestää myös kemian ja kemiantekniikan maisteriopintoja yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.

Lisätietoja: professori Ulla Lassi puh. 0400-294090

Jaa |