Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Yliopistokeskuksen profilointi aikuiskoulutukseen onnistunut

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.22
Tiedote 27.1.2009

Yliopistokeskusten arviointi:

Kokkolan yliopistokeskuksen profilointi aikuiskoulutukseen onnistunut


Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaiseman arviointiraportin mukaan Kokkolan yliopistokeskus on onnistuneesti profiloitunut aikuiskoulutukseen.  Kokkolan yliopistokeskuksen vahvuutena yliopistokeskusten toimintaa arvioinut ryhmä pitää myös sisäistä organisaatiota, jossa henkilökunta on sijoitettu yliopistorajat ylittäviin toiminnallisiin yksiköihin. 

Kokkolan yliopistokeskuksen järjestämä koulutus on suunnattu työelämässä oleville, mitä arviointiryhmä pitääkin yliopistokeskusten keskeisenä tehtävänä. Kokkolan yliopistokeskus saa arvioinnissa kiitosta myös mm. luokanopettajien aikuiskoulutuksessa tehdystä aikuispedagogiikan kehittämistyöstä. Arviointiryhmä pitää Kokkolan yliopistokeskuksen tarjoamaan koulutusta alueellisesti perusteltuna. Jo työelämässä toimivien kouluttaminen lisää koulutuksen alueellista vaikuttavuutta.

Arviointiryhmä kehottaa kaikkia yliopistokeskuksia laajentamaan ja syventämään yhteistyötään ammattikorkeakoulujen kanssa. Ryhmän näkemyksen mukaan yhteistyö on Kokkolassa lähtenyt hyvin käyntiin, mutta kehitettävää on vielä paljon sekä tutkimuksessa, koulutuksessa että infrastruktuurissa. Yliopistokeskukselle ja ammattikorkeakoululle ehdotetaan arviointiraportissa yhteistyötä myös kansainvälistymisessä.

Arviointiryhmän mukaan tutkimusryhmien kriittinen massa yliopistokeskuksissa vaatii vahvistamista. Kokkolan yliopistokeskukselle se esittää yhteistyökumppanien hakemista ammattikorkeakoulusta ja tutkimuslaitoksista sekä yhteistyön kehittämistä niin elinkeinoelämän kuin julkisen sektorinkin kanssa.

Kaikkien yliopistokeskusten tulevaisuuden kannalta merkittävänä ongelmana arviointiryhmä pitää riippuvaisuutta EU:n rakennerahastoista. Siksi yliopistokeskusten pitäisi lisätä muulla rahoituksella toteutettavien projektien määrää. Kokkolan yliopistokeskuksessa EU-rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta on kuitenkin pienempi kuin muissa yliopistokeskuksissa.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Mikko Viitasalo pitää arviointiryhmän näkemyksiä oikeansuuntaisina. Hänen mielestään yliopistoille pitäisi yliopistojen rahoitusmallissa luoda kannustimet, jotka saisivat ne edelleenkin panostamaan alueelliseen toimintaan. Yliopistojen alueelliselle vaikuttavuudelle tarvitaan Viitasalon mielestä mittarit, joiden avulla vaikuttavuutta on mahdollista arvioida.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on toiminnallisesti Jyväskylän, Oulun ja Vaasan sekä Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen yksikkö, jonka toiminta perustuu em. yliopistojen, yliopistokeskuksen ja alueen sopijaosapuolten välillä solmittuihin yhteistyösopimuksiin. Hallinnollisesti se on Jyväskylän yliopiston erillislaitos.

Lisätietoja: Johtaja Mikko Viitasalo, puh. 040-5431 647

 

Jaa |