Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Yhteistyöselvitys valmistui

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.22
Tiedote 19.2.2009

Korkeakoulujen yhteistyöselvitys suosittelee Keski-Pohjanmaan, Oulun Eteläisen ja Pietarsaaren muodostamalle ns. BOTNIA-alueelle:

Yhteistyötä suunnattava mikroyrittäjyyteen, aikuiskoulutukseen sekä hyvinvointi-, kulttuuri- ja matkailupalveluihinKeski-Pohjanmaan, Oulun Eteläisen ja Pietarsaaren alueiden korkeakouluyksiköiden yhteistyön kehittämiseksi tehty selvitys suosittelee, että tälle selvityksessä BOTNIAksi kutsutulle alueelle laaditaan yhteinen koulutuksen ja tutkimuksen kattostrategia.  Strategian kärkihankkeiksi selvitysmies, emeritusprofessori Jorma Rantanen esittää kolmea alueen ja korkeakouluyksiköiden vahvuuksiin perustuvaa aihealuetta:
-    mikroyritysten toiminnan ja toimintaedellytysten tutkimus
-    aikuiskoulutuksen kehittäminen
-    hyvinvointi-, kulttuuri- ja matkailupalvelujen kehittäminen.

Selvitysmies ehdottaa, että yhteistyö näillä aihealueilla organisoidaan verkostomaisesti, ja kullekin kärkihankkeelle perustetaan vastuuorganisaatioon kehittämiskeskus.

Selvitys Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren sekä Oulun Eteläisen alueen korkeakouluyksiköiden yhteistyön kehittämiseksi tehtiin Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liittojen aloitteesta. Selvitysmiehelle annettiin tehtäväksi selvittää alueen korkeakouluyksiköiden yhteistyön kehittämistä, korkeakouluyksiköiden yhteisen infrastruktuurin käytön mahdollisuuksia ja koulutuskuntayhtymien rooleja alueellisen korkeakoulutoiminnan kehittämisessä sekä tarkastella tutkintoon johtavan koulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestämistä. Selvitysmieheltä pyydettiin myös ehdotuksia Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun ja Oulun Eteläisen instituutin välisen koulutus- ja tutkimusyhteistyön kehittämiseksi.

Korkeakoulujen välistä yhteistyötä tiivistettävä


Selvitysraportin mukaan alueen korkeakouluyksiköt ovat tasokkaita ja hyvin toimivia, mutta niiden yhteistyötä tulee tehostaa. Vastaaviin tehostamistoimiin haastetaan myös muut toimijat, maakunnat, kunnat ja yritykset. Yhteistyön kehittämisen haasteina ovat yksiköiden sijainti osittain eri toimipaikoilla ja niiden erilaiset omistus- ja hallintojärjestelmät. Toisena haasteena ovat parhaillaan käynnissä olevat korkeakoululaitoksen, aluehallinnon ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistukset, jotka ainakin epäsuorasti vaikuttavat alueellisten tutkimus- ja koulutusinstituutioiden toimintaan.

Korkeakoulujen välisen yhteistyön tehostamiseksi selvitysmies ehdottaa, että perustetaan alueellinen tutkimus- ja koulutusneuvosto, lisätään BOTNIA-alueen tutkimus- ja koulutusintensiteettiä, kehitetään infrastruktuurien, mm. laboratorioiden ja toimitilojen, yhteiskäyttöä sekä perustetaan alueellinen informaatiopalvelukeskus. Selvitysmies suosittelee lisäksi korkeakouluyksiköiden yhteisiä alueellisia, kotimaisia ja kansainvälisiä hankkeita sekä yhteisiä koulutusohjelmia.

Nykyistä huippuosaamista ja tutkimusyhteistyötä vahvistettava


Selvitysmies esittää myös alueen tutkimusyksiköiden erityisen huippuosaamisen ja tutkimusyhteistyön edelleen vahvistamista niiden vahvuusalueilla, joita ovat esimerkiksi erilaisten tuotantoteknisten ratkaisujen kehittäminen sekä koulutusmenetelmien ja oppimisalustojen kehittäminen. Selvityksessä ehdotetaan yhteistyötä tutkintoon johtavan koulutuksen vetovoimaisuuden varmistamiseksi mm. koulutustarpeita selvittämällä.  Lisäksi korkeakouluyksiköt voivat yhteisesti edistää opiskelijoiden menestymistä opinnoissa tarjoamalla tukipalveluja ja tutkimalla opintojen viivästymisen syitä.

Selvitysmies toteaa, että BOTNIA-alueella ilmenee sekä tutkimus- että koulutusvajausta. Tämä johtuu valtakunnan keskiarvoa pienemmistä tutkimus- ja koulutuspanostuksista. Pitkällä aikavälillä tämä ei voi olla vaikuttamatta alueen kehitykseen. Vajaus tulisi selvitysmiehen mielestä pikaisesti korjata lisäämällä sekä tutkimusrahoitusta että korkeakoulujen aloituspaikkoja.

Jaa |