Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Maaseudun hyvinvointipalveluihin lisää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.22
Tiedote 27.3.2009

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukselle 75 000 euroa tutkimushankkeeseen Kansalaisosallistuminen ja yhteisöllisyys maaseudun hyvinvointipalvelujen uudelleenorganisoinnissa. Hankkeen tavoitteena on luoda kestäviä malleja maaseudun hyvinvointipalvelujen saatavuuden varmistamiseksi. Samalla tavoitteena on tukea maaseudun perinteisiä vahvuuksia - sosiaalista huolenpitoa ja järkevää taloudenpitoa – ja tuoda ne osaksi uudenlaista kansalaislähtöistä palvelukulttuuria.

Tutkimukseen palkataan kaksi väitöskirjan tekijää, ja tutkimusta johtaa professori Aila-Leena Matthies. Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, johon kuuluvat valtionhallinnosta ylitarkastaja Pentti Kananen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja ylitarkastaja Markku Mölläri valtionvarainministeriöstä.

Tutkimushankkeen ensimmäinen vaihe, jota nyt saatu rahoitus koskee,  käynnistyy toukokuussa ja päättyy helmikuussa 2010. Tänä aikana hankkeessa paneudutaan siihen, miten kansalaisosallistuminen on toteutettu tähänastisissa hyvinvointipalvelujen malleissa. Syyskuussa järjestetään aiheesta valtakunnallinen seminaari Kokkolassa. Hankkeeseen etsitään valtakunnallisesti sellaisia kuntaosapuolia, jotka ovat halukkaita luomaan kansalaislähtöisiä yhteisöllisiä toimintamalleja hyvinvointipalveluihin. Jatkossa näiden tahojen kanssa laaditaan hankesuunnitelma, joka suunnataan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelma KASTEeseen.

Jaa |