Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Lääketieteelliseen valmentavat opinnot alkavat Kokkolassa

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.22
Tiedote 20.8.2009

Kokkolassa on nyt ensimmäistä kertaa mahdollista opiskella lääketieteelliseen valmentavia opintoja: Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto aloittaa lääketieteelliseen valmentavien opintojen kokonaisuuden syyskuussa. Opinnot ovat laajuudeltaan 23 opintopistettä ja ne valmentavat lääketieteelliselle ja muille luonnontieteellisille aloille. Lääketieteelliseen valmentavat opinnot koostuvat biologian ja kemian opintojaksoista, joita järjestetään tänä syksynä avoimessa yliopistossa ensimmäistä kertaa. Lääketieteelliseen valmentavia opintoja on toivottu runsaasti ja yliopistokeskuksen toteuttamassa koulutustarvekyselyssä luonnontieteelliset opinnot olivat yksi halutuimmista oppiaineista.

Lääketieteelliseen valmentavat opinnot on erinomainen mahdollisuus esimerkiksi valmentautua pääsykokeisiin kotipaikkakunnalla opiskellen. Opinnoista on hyötyä lääketieteelliseen sekä biologian, kemian, farmasian ja ravitsemustieteen opintoihin haettaessa. Opinnot sopivat myös työelämässä oleville täydentämään ja päivittämään ammattitaitoa tai tutustumisjaksoiksi luonnontieteistä kiinnostuneille. 

Biologian ja kemian opintojaksot sisältyvät Jyväskylän yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimuksiin. Jos opiskelija jatkaa opiskelua yliopistossa, hän voi hyväksi lukea opintojaksot osaksi yliopistotutkintoa. Tutkintotavoitteisen opiskelun voi siis aloittaa joustavasti avoimessa yliopistossa. 

Opintojaksot sisältävät lähiopetusta; luentoja ja harjoituksia sekä itsenäistä työskentelyä. Suurin osa luennoista videoidaan, jolloin tallenteet ovat hyvänä apuna asioiden kertaamisessa ja korvaavat satunnaisia poissaoloja. Suoritustapoina ovat luento- ja kirjatentit sekä yhdessä opintojaksossa myös kirjalliset oppimistehtävät. Opintoihin voi ilmoittautua Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston kautta 1.9. mennessä. 

Lisätietoja

Ilmoittautuminen

 

Jaa |