Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Laadunvarmistus läpäisi auditoinnin

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.22
Jyväskylän yliopiston tiedote 26.3.2009

Jyväskylän yliopisto on läpäissyt Korkeakoulujen arviointineuvoston arvioinnin eli auditoinnin. Arviointi sisälsi 12 kohdetta, joista yksi, tutkimuksen laadunvarmistus, arvioitiin neliportaisen asteikon korkeimmalle tasolle edistynyt. Kaksi aluetta eli yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä tuki- ja palvelutoimintoja koskeva laadunvarmistus määriteltiin olevan alkavassa vaiheessa ja kaikki muut osa-alueet, kuten tutkintotavoitteinen koulutus, arvioitiin tasolle kehittyvä. Jyväskylän yliopiston laadunvarmistuksen kokonaisarvosanaksi tuli näin toiseksi korkein eli kehittyvä.
 
- Olemme suunnanneet paljon voimia laatujärjestelmän rakentamiseen, tavoitteena systemaattiset toimintatavat perustehtävien ja tukipalvelujen laadukkaaseen toteuttamiseen. Arvostan paljon sitä, että jokainen yliopistolainen on osallistunut ja sitoutunut työhön omalta osaltaan. Suuressa ja monitieteisessä yliopistossa laadun varmistaminen läpi organisaation on vaativa tehtävä. Työ ei pääty suinkaan tähän, vaan jatkuu nyt analysoimalla saamaamme palautetta ja tarttumalla kehittämistä vaativiin kohtiin rehtori Aino Sallinen kertoo.

Arvioitavana oli yliopiston toiminnan laadunvarmistusjärjestelmä, ei yliopiston opetuksen tai tutkimuksen laadukkuus sinänsä.

Arviointineuvoston nimeämä kuuden henkilön asiantuntijaryhmä teki arvioinnin joulukuussa 2008. Arviointi tehtiin kirjallisen aineiston ja monipäiväisten haastattelujen perusteella. Seuraava vastaavanlaajuinen ulkoinen auditointi tehdään noin kuuden vuoden päästä.

Tutkimuksen profilointi ja rekrytoinnit saivat kiitosta


Auditointiryhmän mukaan tutkimustyön hyvät käytänteet osoittavat tuloksellisuutta onnistuneessa tutkimuksen profiloinnissa ja rekrytoinneissa.

Yliopiston strateginen johto sai kiitosta sitoutumisesta korkeaan laatukulttuuriin, laadunvarmistusjärjestelmään ja sen edelleen kehittämiseen.

Hyviksi käytännöiksi mainittiin muiden muassa yliopiston kirjaston laadunvarmistusjärjestelmä ja sen asiakaslähtöinen tapa kehittää toimintaansa. Myös avoimet laatusivustot verkossa antavat edellytykset aktiiviselle kehittämistyölle ja osallistumiselle.

Sidosryhmien osallistamista kehitettävä


Arvioijien mukaan yliopisto on määritellyt erinomaisesti ulkopuoliset sidosryhmänsä. Menettelytavat sidosryhmien osallistumiseksi laadunvarmistukseen tulee kuitenkin systematisoida. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laadun varmistamiseksi yliopiston tulee linjata keskeiset valtakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset yhteiskunnalliset tehtävänsä. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen mittarit vaativat kehittämistä.
 
Arviointiryhmä kannustaa yliopistoa panostamaan seuranta- ja arviointisuunnitelmien kehittämiseen sekä hyvien käytäntöjen systemaattiseen levittämiseen erityisesti yli tiedekunta- ja laitosrajojen. Jatko-opiskelijoiden sekä kansainvälisten opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia laadunvarmistukseen tulee kehittää.

Jaa |