Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Botnia-alueelle yhteinen koulutus- ja tutkimusstrategia

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.22
Tiedote 28.5.2009

Keski-Pohjanmaan, Oulun Eteläisen ja Pietarsaaren alueiden korkeakouluyksiköt käynnistävät yhteisen koulutuksen ja tutkimuksen kattostrategian laadinnan. Niin sanotulle Botnia-alueelle laadittava strategia perustuu emeritusprofessori Jorma Rantasen laatimaan selvitystyöhön, jossa on etsitty keinoja alueen korkeakouluyksiköiden yhteistyön kehittämiseen. Strategian laadinnasta päätettiin Ylivieskassa pidetyssä seminaarissa, jossa esiteltiin Rantasen selvitystyötä sekä siihen alueelta kerättyjä lausuntoja. Lausunnon antajista 62,5 % piti Botnia-strategian laadintaa erittäin tärkeänä tai tärkeänä.

Strategian kärkihankkeiksi Rantanen esittää kolmea alueen ja korkeakouluyksiköiden vahvuuksiin perustuvaa aihealuetta, jotka ovat mikroyritysten toiminnan ja toimintaedellytysten tutkimus, aikuiskoulutuksen kehittäminen sekä hyvinvointi-, kulttuuri- ja matkailupalvelujen kehittäminen. Esityksen mukaan kullekin kärkihankkeelle nimettäisiin alueella vastuuorganisaatio ja sen yhteyteen perustettaisiin kehittämiskeskus. Lisäksi Rantanen esittää alueellisen tutkimus- ja koulutusneuvoston perustamista.

Selvitystyöryhmän puheenjohtajan, Jyväskylän yliopiston rehtorin Aino Sallisen mukaan nyt laadittava kattostrategia on myös emoyliopiston näkökulmasta erittäin tarpeellinen.
- Botnia-alueen profiilia koulutusalueena on nostettava. Strategioiden viidakon tilalle nyt löydettävä ne ihan olennaisimmat toimet, joilla alueen koulutusta ja tutkimusta suunnataan.

Botnia-strategian laadintaan osallistuvat alueen yliopistoyksiköiden, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun ja koulutusyhtymien johtajat sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajat. Työryhmän koollekutsujana toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Mikko Viitasalo. Lokakuun puoliväliin mennessä valmisteltavan strategian laadinnassa tullaan kuulemaan myös alueen elinkeinoelämän edustajia ja muita sidosryhmiä.

Keski-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan liiton toimeksiannosta laadittu alueen korkeakoulurakenteen selvitys valmistui talvella. Selvitysmies Rantasen mukaan alueen korkeakouluyksiköt ovat tasokkaita ja hyvin toimivia, mutta niiden yhteistyötä tulee tehostaa. Rantanen toteaa myös, että Botnia-alueella ilmenee sekä tutkimus- että koulutusvajausta, eli alueen panostukset tutkimukseen ja koulutukseen ovat valtakunnan keskiarvoa pienemmät. Vajaus tulisi selvitysmiehen mielestä korjata lisäämällä sekä tutkimusrahoitusta että korkeakoulujen aloituspaikkoja.

Lisätietoja:
Selvitysmies, emeritusprofessori Jorma Rantanen, puh. 040 7070 039
Selvitystyön ohjausryhmän puheenjohtaja, rehtori Aino Sallinen, Jyväskylän yliopisto, puh. (014) 260 1006
Maakuntajohtaja Altti Seikkula, Keski-Pohjanmaan liitto, puh. 0400 868 370
Maakuntajohtaja Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 0400 389 152
Johtaja Mikko Viitasalo, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, puh. 040 5431 647

Selvitysmiehen raportti pdf-tiedostona

Jaa |