Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Avoimen yliopiston syksyn avaus 3.9.

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.22

Avoimen yliopiston syksyn yleisinfo järjestetään torstaina 3.9.2009 klo 18-20 Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Avoimen yliopiston opinnot tutuksi! –tilaisuudessa kerrotaan yleisesti avoimessa yliopistossa opiskelusta, eri oppiaineista sekä mahdollisuuksista edetä tutkintoon saakka avoimen yliopiston kautta. 

Opiskelijanäkökulmaa tilaisuuteen tuo avoimen yliopiston opiskelija, joka kertoo tilaisuudessa omasta opintopolustaan. Lisäksi paikalla on avoimen yliopiston henkilökuntaa, valmiina vastaamaan kysymyksiin ja kertomaan lisää opiskelijoita kiinnostavista teemoista.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston opetustarjonta on poikkeuksellisen monipuolinen, opetusta tarjotaan miltei kaikista tiedekunnista: humanistisia, informaatioteknologisia, kasvatustieteellisiä, liikunta- ja terveystieteellisiä, matemaattis-luonnontieteellisiä ja yhteiskuntatieteellisiä oppiaineita. Lisäksi avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa kieli- ja viestintäopintoja sekä yleisopintoja. 

Avoimen yliopiston opetus on kaikille avointa koulutustaustasta ja motiiveista riippumatta. Opintoja löytyy jokaisen tarpeisiin: ajanvietteeksi tai ammatinvaihtoon, täydennyskoulutuksen tarpeeseen tai tutkinnon tavoitteluun. Avoin yliopisto tarjoaa myös joustavan väylän yliopistotutkintoon vaikkapa työn ohessa opiskellen. Avoimessa yliopistossa on mahdollista aloittaa tutkintoon tähtäävä opiskelu ja saada asiantuntevaa ohjausta ja neuvontaa. Toimiva opintoneuvonta on keskeinen osa avoimen yliopiston palveluja, ohjausta kehitetään jatkuvasti ja jokaisen opiskelijan yksilöllistä opintopolkua ollaan valmiita tukemaan kaikissa opintojen vaiheissa.

Jaa |