Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Näe koko kuva -taidenäyttely

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.23
Tiedote 6.5.2008

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajaopiskelijoiden kuvataiteen harjoitustöistä on koottu näyttely, joka on esillä Kokkolan kaupunginkirjaston näyttelytorilla viikon ajan maanantaista 12.5. alkaen.

Opettajankoulutukseen sisältyy kuvataiteen perusopinnot, ja sen lisäksi opiskelija voi halutessaan valita kuvataiteen syventävän opintokokonaisuuden. Näyttelyssä nyt esillä olevat Laiko –07 opiskelijoiden harjoitustyöt ovat pieni näyte sekä perusopintojen että vapaasti valittavien opintojen opetuksesta. 

Pääpaino kuvataiteen opinnoissa on erilaisten taidekasvatuskäsitysten pohtiminen ja ymmärtäminen osana oppilaan kokonaispersoonallisuuden kehittymistä. Opettajankoulutuksessa taidekasvatuksen teoriat yhdessä kuvallisten harjoitustöiden sekä sanallis-kirjallisten oppimistehtävien ja luento-opetuksen ohella valmentavat opiskelijoita itsenäiseen kuvataiteelliseen ajatteluun ja sen pohtivaan tarkasteluun ja kehittämiseen. Omakohtainen taidekasvatusnäkemys auttaa opettajaa sitoutumaan työhönsä sekä ottamaan huomioon lapsen tarpeet pedagogisen toimintansa perustana.

Oppiaineen nimi ”kuvaamataito” on vaihtunut kuvataiteeksi, joka korostaa mediakasvatusta, nykytaidetta sekä arkikuvien (rakennettu ja luonnon ympäristö, sisustus, pukeutuminen, mainonta) merkitystä oppilaan elämismaailmassa. Tämän päivän koulukuvataiteen työt voivat olla hyvinkin kantaaottavia: oppilaat voivat käsitellä teostensa kautta niin koulukiusaamista kuin mieluisaa kouluympäristöäkin. Lukujärjestyksistä vähentyneet taito- ja taideaineiden tuntimäärät voidaan ajatella silloin myönteisesti, kun valistunut luokanopettaja osaa integroida kuvataidetta muihin oppiaineisiin — näin jokainen oppitunti voi olla kuvataiteen tunti.    

Laiko –07 kuvataiteen pääopettajana on toiminut FM Marjo Kamila ja muina opettajina TaM Marjo Autio-Hiltunen ja TaM Antti Lokka.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius järjestää yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa kasvatustieteen maisterin tutkintoon ja luokanopettajan kelpoisuuteen johtavaa koulutusta. Opettajankoulutuksen erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. Opiskelun pääaine on kasvatustiede, jonka lisäksi 1,5–2,5 -vuotisen koulutuksen aikana opiskellaan kieli- ja viestintäopintoja, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisia opintoja, sivuaineopintoja ja vapaasti valittavia opintoja sekä suoritetaan opettajaharjoittelua kouluissa.

 

 


Jaa |