Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Luonnonvara-alan hanketoiminnan vaikuttavuutta ja kehittämistarpeita selvitetty

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.23
Tiedote 19.3.2008

 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on yhteistyössä Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston ja muiden alan toimijoiden kanssa arvioinut Kaustisen seutukunnassa EU-ohjelmakaudella 2000–2006 toteutettujen luonnonvara-alan – tarkemmin ottaen maatalouden, turkistalouden ja bioenergia-alan – kehittämishankkeiden vaikuttavuutta. Tutkimusraportti julkaistaan yliopistokeskuksen verkkojulkaisuna, ja se on vapaasti luettavissa yliopistokeskuksen nettisivuilta.

Arvioinnin tarkoituksena on parantaa hanketoiminnan vaikuttavuutta jatkossa. Arvioinnin kohteena olivat Pohjanmaan TE-keskuksen maaseutuosaston rahoittamat luonnonvara-alan kehittämishankkeet. Kaikesta maaseutuosaston Kaustisen seutukuntaan vuosina 2000–2006 myöntämästä kehittämisrahoituksesta (yhteensä 3,3 milj. €) 66 % kohdistui maatalous- ja elintarvikealalle, 24 % kylien kehittämiseen, 4 % matkailuun ja palveluihin, 3 % puunjalostukseen ja 2 % metalli-, energia- ja IT-alalle. Arvioinnin kohteena olleista toimialoista maatalous ja turkistalous, jotka TE-keskuksen luokituksessa sisältyivät toimialaluokkaan maatalous- ja elintarvikeala, saivat rahoitusta avokätisesti. Sen sijaan bioenergia-alan kehittäminen oli viime ohjelmakaudella vielä lähtökuopissaan, mikä näkyy alan pienenä kehittämisrahoitusosuutena.

Hanketoiminnasta huolimatta luonnonvara-alan työllistävä merkitys on pienentynyt Kaustisen seutukunnassa 2000-luvun alkupuolella. Palvelualoilla ja teollisuudessa sen sijaan on tapahtunut lievää työpaikkamäärän kasvua. Maataloudessa ja turkistaloudessa on tapahtunut rakennekehitystä, jossa maatilojen keskikoko on kasvanut ja maatilojen lukumäärä on vähentynyt. Kaustisen seutukunnan maatilatalous on voimakkaasti erikoistunut turkistalouteen, maidon tuotantoon, naudanlihan tuotantoon ja hevostalouteen.

Luonnonvara-alan kehittäjäorganisaatiot (Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen, Kaustisen ja Perhon yksiköt, Metsäntutkimuslaitoksen Kannuksen toimintayksikkö, MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen) Kannuksen yksikkö, ProAgria Keski-Pohjanmaa, MTK Keski-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ja Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat) ovat perustaneet Luonnonvara-alan kehittämisverkosto Luovan koordinoimaan alan hanketoimintaa. Kehittämisverkostolla on edessään suuria haasteita. Tähän mennessä kehittämishanketoiminta on ollut suurelta osin luonteeltaan mieluummin osaamisen levittämistä kuin uuden osaamisen luomista. Tutkimustoimintaa on opittava hyödyntämään kehittämisessä nykyistä enemmän. Tietoyhteiskuntaan sopeutumisessa on myös vielä paljon tehtävää. Tähän mennessä on suurelta osin keskitytty levittämään tietotekniikan hyödyntämisvalmiuksia maanviljelijöiden keskuuteen. Tulevaisuudessa on pystyttävä rikastuttamaan perustuotantoa pehmeämpiin arvoihin perustuvilla imagollisilla tietotuotteilla, kuten tarinoilla ja matkailutuotteilla.

Julkaisu:

Rosenqvist, Olli (2008). Kaustisen seutukunnassa ohjelmakaudella 2000–2006 toteutettujen luonnonvara-alan hankkeiden vaikuttavuus. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. 63 s. ISBN 978-951-39-3068-4 (pdf).

Lisätietoja:

Olli Rosenqvist
tutkija
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Puh. 06–829 4256
olli.rosenqvist@chydenius.fi

Jarmo Matintalo
rehtori
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto
Puh. 044 7250 620
jarmo.matintalo@kpedu.fi

Jaa |