Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Hyviä uutisia avoimesta yliopistosta!

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.23
Tiedote 19.12.2008

Yliopistokeskuksen avoimen yliopiston opiskelijamäärässä reilu kasvu vuonna 2008


Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston vuosi on ollut ennätyksellisen vilkas. Opiskelijamäärä on kasvanut merkittävästi, yli 15%. Suurin lisäys on yhteiskuntatieteissä, erityisesti sosiaalityössä, sekä humanististen aineiden puolella. Uudet oppiaineet, kuten englanninkielinen psykologia ja draamakasvatus, ovat osaltaan kasvattaneet innokkaiden opiskelijoiden joukkoa. Suomen kielen perusopinnot vetivät luentosalin täyteen väkeä, samoin kestosuosikki psykologia on koonnut suuren ja motivoituneen ryhmän opintojen äärelle. Aivan uusi oppiaine nuorisotutkimus on herättänyt runsaasti mielenkiintoa ajankohtaisilla teemoillaan. Kieli- ja viestintäopintojen suosio on myös kohentunut, ja kurssit ovat täyttyneet sekä vieraista kielistä kiinnostuneista että muista viestintätaitojen kohentajista.

Avoimen yliopiston opiskelijamäärän kasvu on valtakunnallisestikin kiintoisa ilmiö. Valtakunnallisesti avoimen yliopiston opiskelijamäärät ovat laskeneet jo pidemmän aikaa. Myös Kokkolan yliopistokeskuksen avoimen yliopiston opiskelijamäärän kehitys on seurannut valtakunnallista suuntausta tähän vuoteen saakka. Avoimen yliopiston opiskelijamäärän kasvu tässä tilanteessa on myönteisellä tavalla erikoinen ilmiö.

Avoin yliopisto kerää kaikilta opiskelijoiltaan palautetta ja tämä palaute on kiinteä osa toiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Opiskelijoiden palautteissa korostuu opettajien ammattitaidon merkitys sekä aikuisten erilaisissa elämäntilanteissa joustavien opiskelumuotojen tärkeys. Aikuisopiskelijat arvostavat pedagogisesti mielekkäitä, joustavia etäopiskelun muotoja, mutta toisaalta tarvitaan myös toimivaa ryhmän vuorovaikutusta perinteisissä lähiopetustilanteissa.


Koulutustarvekyselyn vastaukset huomioidaan tarjonnassa


Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto pyrkii tulevassa opetustarjonnassaan huomioimaan tuoreen koulutustarvekyselyn tulokset mahdollisimman kattavasti. Heti seuraavana lukuvuonna pyritään tarjoamaan kaikkia suosituimpia oppiaineita. Vanhat kestosuosikit, kuten psykologia, erityispedagogiikka ja kasvatustieteet, jatkavat tarjonnassa edelleen. Lisäksi kyselyn perusteella suosittuja henkilöstöjohtamista, englannin perusopintoja sekä työ ja ihminen muutoksessa -opintokokonaisuutta pyritään tarjoamaan uusina oppiaineina jo ensi syksynä.
 
Kyselyn tulosten perusteella alueella näyttää olevan koulutustarvetta hyvin monien eri alojen opintoihin. Suosituimmaksi oppiaineeksi nousi henkilöstöjohtaminen, josta on kiinnostunut 163 kyselyyn vastannutta. Lähes yhtä suosittuja ovat psykologia (136 vastaajaa) ja tietotekniikka (112 vastaajaa), joita voi jo opiskella avoimessa. Kymmenen suosituimman oppiaineen joukkoon mahtui myös kasvatus- ja opetusalan opintoja, kuten erityispedagogiikka ja kasvatustieteet. Myös työhyvinvointiin ja työelämän muutoksiin liittyvät kysymykset askarruttavat, sillä yhteiskuntatieteellisistä opinnoista suosituimmaksi nousi Työ ja ihminen muutoksessa -opintokokonaisuus. Opetussektorilla on tarvetta opettajaksi pätevöittäville opinnoille. Erityisesti toivottiin opettajan pedagogisia opintoja sekä opetettavien aineiden opintoja, kuten englannin kieltä, historiaa, kirjallisuutta, terveystietoa ja matematiikkaa. 

Myös viestintätaidot ovat tarpeen monissa ammateissa. Esim. kirjoittamisen opinnoista on kiinnostunut 80 ja puheviestinnästä 76 vastaajaa. Kieliopintoja toivottiin laajasti, myös harvinaisempia, kuten espanjaa, italiaa ja venäjää. Yhteenvetona voidaan todeta, että työelämässä tarvitaan talous- ja johtamisosaamista sekä tietoteknisiä taitoja, mutta myös ihmistuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. 

Laajojen opintokokonaisuuksien lisäksi työelämässä ollaan kiinnostuneita lyhyistä kursseista, jotka tuovat virikkeitä ja tuoretta tietoa omaan työhön. Kurssitoivomuksia mainittiin laidasta laitaan, mm. atk, taloushallinto, ympäristönsuojelu, kuvataide, sosiaali- ja terveydenhuollon muutokset ja opetusmenetelmät. Joustavuus opinnoissa ja opintotarjonnan laajentaminen maakuntaan nähdään erittäin tärkeiksi. Etäopiskelumahdollisuuksia ja verkko-opintoja toivottiin useassa vastauksessa.

Jaa |