Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Ensimmäiset kemian maisterit Kokkolasta

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.23
Tiedote 4.6.2008

 

Ensimmäiset Kokkolassa opiskelleet kemian maisterit ovat valmistuneet. Oulun yliopiston kemian laitoksen ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyönä järjestämistä opinnoista ensimmäisinä todistuksensa ovat saaneet Anne Rönnskog Pietarsaaresta ja Päivi Paloranta Kokkolasta.

Kokkolassa opiskelee parhaillaan yksitoista vuonna 2007 opintonsa aloittanutta kemian maisteriopiskelijaa. Kaikki ovat aikuisopiskelijoita, jotka työskentelevät Kokkolan kemian teollisuuden tai julkisen sektorin palveluksessa, ja suorittavat opintojaan työn ohessa. He suuntautuvat opinnoissaan soveltavaan kemiaan ja kemian tekniikkaan. Maisterin tutkintoon tarvittavissa kieli- ja sivuaineopinnoissa he ovat hyödyntäneet yliopistokeskuksen avoimen yliopiston oppiainetarjontaa. Vuonna 2007 aloittaneesta opiskelijaryhmästä ensimmäiset valmistunevat vuonna 2010.

Kemian maisteriopintoihin on haettu kolmivuotista projektirahoitusta Länsi-Suomen Lääninhallitukselta. Rahoituksella halutaan turvata kemian maisteriopinnot osana Kokkolan yliopistokeskuksen vakinaista toimintaa.

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Kokkolan yliopistokeskus ja Oulun yliopisto rakentavat parhaillaan yhdessä alueelle kemian ja kemian tekniikan koulutusväylää. Yhteistyön tavoitteena on tarjota Kokkolassa opiskeleville tuleville kemian osaajille eri oppilaitosten tuottamia yhteisiä koulutusmoduleja ja mahdollistaa kaikilla koulutustasoilla sekä päätoiminen että työn ohessa tapahtuva aikuisopiskelu. Kokkolassa voikin jo nyt suorittaa kemian ja kemian tekniikan opintoja aina tohtorin tutkintoon asti.

Jaa |