Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Aikuisopiskelijan ohjaustarpeet avoimessa yliopistossa

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.23
Tiedote 21.2.2008

Aikuisopiskelija arvostaa monipuolista opintojen ohjausta

Avoimessa yliopistossa tutkintotavoitteisesti opiskelevat aikuisopiskelijat arvostavat monipuolista opintojen ohjausta. Monipuolisten ohjauspalvelujen avulla opiskelijoiden yksilölliset tarpeet pystytään ottamaan huomioon. Tämä ilmenee Sanna Anttosen tutkimuksesta, jossa on selvitetty avoimen yliopiston tutkintotavoitteisten opiskelijoiden kokemuksia opintojen ohjauksesta.

Sanna Anttonen kertoo, että hänen kiinnostuksensa aiheeseen heräsi omasta kokemuksesta aikuisopiskelijana. Myös aikuisopiskelija tarvitsee ohjausta ja tukea. Yhä useampi avoimen yliopiston opiskelija tähtää yliopistotutkintoon, ja erityisesti näiden tutkintotavoitteisten opiskelijoiden ohjaustarpeista tarvitaan tietoa. Opiskelijoiden tarpeita vastaavalla opintojen ohjauksella edistetään tavoitteen saavuttamista.

Sanna Anttosen tutkimukseen osallistui kahdeksan tutkintotavoitteista aikuisopiskelijaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimesta yliopistosta. Ohjaustarpeet osoittautuivat yksilöllisiksi. Tutkimustulosten mukaan ohjausta tarvitaan erityisesti opintojen suunnitteluun: opiskelijat tarvitsevat tietoa yliopistotutkinnon rakentamisesta ja erilaisista tutkintopoluista. Yliopisto-opiskelu on monelle aikuisopiskelijalle uutta, joten myös opiskelutaitoihin tarvitaan ohjausta. Aikaisemmat opiskelukokemukset ja niiden antamat valmiudet vaikuttivat ohjauksen tarpeeseen.

Avoimessa yliopistossa ohjausta annetaan monin eri tavoin. Opiskelijat kokivat monipuolisten ohjauspalveluiden erityisesti madaltavan kynnystä hakeutua ohjaukseen. Yksilöohjaus madaltaa kynnystä kysyä henkilökohtaisia asioita, ryhmäohjauksen sosiaalinen tuki rohkaisee esittämään kysymyksiä ja verkko-ohjauksen kasvottomuus helpottaa kontaktin ottamista ohjaajaan. Opiskelijat odottavat myös ohjaajalta monipuolisuutta. Hyvä ohjaaja siirtyy joustavasti roolista toiseen opiskelijan tarpeiden mukaan - vertaistukijasta tieteenalan asiantuntijaksi ja neuvojasta valmiiden vastausten antajaksi. Tutkimustulokset osoittavat vaihtoehtoisten ja joustavien ohjaustapojen vastaavan parhaiten aikuisopiskelijan yksilöllisiin ohjaustarpeisiin.

Kokkolalainen kasvatustieteen maisteri Sanna Anttonen työskentelee tuntiopettajana Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Hänen pro gradu –tutkielmansa Aikuisopiskelijan ohjaustarpeet avoimessa yliopistossa on hyväksytty Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksella.

Lisätietoja: Sanna Anttonen, sanna.anttonen@chydenius.fi, 06-8294257

Tutkimus löytyy Jyväskylän yliopiston kirjaston tietokannasta osoitteesta
http://thesis.jyu.fi/08/URN_NBN_fi_jyu-200802041126.pdf

Jaa |