Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

20 vuotta opettajankoulutusta Kokkolassa

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.23
Tiedote 29.9.2008

Kokkolasta valmistunut lähes 800 luokanopettajaa


Luokanopettajien aikuiskoulutus on toiminut Kokkolassa vuodesta 1988 alkaen. Sen merkitys alueen opettajien kelpoisuusasteeseen ja yleiseen koulutustasoon on ollut huomattava. Valmistuneiden luokanopettajien / kasvatustieteen maistereiden lukumäärässä lähestytään 800:n rajaa. Vuodesta 1997 alkaen järjestettyjen jatko-opintojen satoa ovat kuusi tohtoria ja kahdeksan lisensiaattia.

Kaksikymmenvuotista toimintaansa luokanopettajien aikuiskoulutus juhlistaa valtakunnallisella opettajankoulutuskonferenssilla Oppimisen muuttuvat ympäristöt 2.-3.10. Konferenssi huipentuu Maarika Piispasen väitöstilaisuuteen perjantaina. Piispasen tutkimus Hyvä oppimisympäristö: oppilaiden, vanhempien ja opettajien hyvyyskäsitysten kohtaaminen peruskoulussa on seitsemäs Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteen tohtoriohjelmasta valmistunut väitöskirja.

Juhlan kunniaksi ilmestyy myös julkaisu Opetusharjoittelun uudet mahdollisuudet (PS-Kustannus). Juhlanäyttely opettajankoulutuksen vaiheista on esillä yliopistokeskuksen tiloissa 1.-3.10.

Poikkeuskoulutuksesta vakinaiseksi luokanopettajien aikuiskoulutukseksi


Opettajankoulutus alkoi Kokkolassa vuonna 1988 luokanopettajien poikkeuskoulutuksena, jonka tarkoituksena oli vähentää opettajapulaa lähinnä Keski-Pohjanmaalla. Alusta asti koulutusta pyrittiin kehittämään aikuisopiskelijoille soveltuvaksi (työelämäyhteydet, aikaisempien kokemusten hyödyntäminen, vuorovaikutuksen lisääminen). Tästä taustasta ja tarkoituksesta vakiintui yksikön nimeksi Luokanopettajien aikuiskoulutus (lyhenteenä LAIKO).

1990-luvun alun laman aiheuttamien supistusten myötä kovalla innolla aloitettu poikkeuskoulutus aiottiin lopettaa koko Suomesta, koska luokanopettajapulaa ei enää ollut. Kokkolassa ympäröivä yhteiskunta, Chydenius-instituutti ja Jyväskylän yliopisto puolsivat koulutuksen jatkumista. Puoltopuheissa korostettiin koulutuksen merkitystä alueelle ja koulutuksen kehittämisessä saavutettuja tuloksia.

Vuonna 1994 luokanopettajien aikuiskoulutus vakinaistettiin pysyväksi osaksi Jyväskylän yliopiston opettajankoulutusta. Opiskelijoita alkoi tulla yhä enemmän eri puolilta Suomea ja koulutus muuttuikin valtakunnalli-seksi. Kehittämistyö sai pysyvän luonteen: opettajankoulutuksen sisältöjä ja menetelmiä kehitettiin edelleen systemaattisesti. Opetusministeriö osoitti arvostavansa Kokkolassa tehtyä pedagogista ja andragogista kehittämistyötä ja rahoitti usean vuoden ajan valtakunnallista opettajankouluttajien täydennyskoulutusta (aiheina monimuotoisten opetusmenetelmien kehittäminen ja opetusharjoittelun ohjaaminen). Ensimmäinen opettajankoulutuksen kasvatustieteen professori saatiin Chydenius-instituuttiin vuonna 1997.

Koulutuksen kehittämiselle tunnustusta


Vuonna 2003 luokanopettajien aikuiskoulutuksessa tehty kehittämistyö sai taas valtakunnallista tunnustusta. Yksikkö valittiin korkeatasoisen yliopisto-opetuksen laatuyksiköksi vuosille 2004–2006.

”Yksiköllä on ollut työssään toimintatutkimuksellinen ote ja opiskelijat ovat mukana koulutuksen kehittämisessä.” (Korkeakoulujen arviointineuvoston perustelut)

Tutkimustyön asemaa opettajankoulutuksessa on viime vuosina vahvistettu ja opettajankoulutuksen henkilökunta on entistä enemmän esiintynyt myös kansainvälisillä foorumeilla. Luokanopettajien aikuiskoulutus on ottanut tehtäväkseen valtakunnallisten opettajakoulutuskonferenssien järjestämisen. Ensimmäinen konferenssi järjestettiin viimeisenä ”laatuvuonna” 2006. Sen aiheena olikin moniulotteinen koulutuksen laadun tarkastelu. Konferenssi järjestetään kahden vuoden välein. Tänä vuonna konferenssin aiheena on oppimisympäristöjen uudistaminen ja arviointi.

Lisätietoja: kasvatustieteiden yksikön johtaja, erikoistutkija Raine Valli, 040-7216864, raine.valli@chydenius.fi

Jaa |