Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Yliopistokeskukselle ja ammattikorkeakoululle yhteistyöasiakirja

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.24

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on muuttanut tänä syksynä uusiin tiloihin kampusalueelle Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun naapuriksi. Ensi vaiheessa korkeakoulujen välinen yhteistyö näkyy kampusalueella konkreettisesti Kampus-ravintolan sekä opetus- ja kokoustilojen yhteiskäyttönä.

Sopimusosapuolet kehittävät ennen kaikkea jatko- ja täydennyskoulutukseen suunnattuja joustavia molempiin suuntiin toimivia koulutusmalleja ja koulutusväyliä erityisesti tietotekniikan, kemian ja sosiaalityön aloilla. Koulutusväyläyhteistyö vahvistaa merkittävästi osapuolten koulutusten ja koko toiminta-alueen vetovoimaisuutta sekä houkuttelevuutta korkeakouluopiskelualueena.

Yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun välillä toteutetaan koulutukseen liittyvää yhteistyötä, joka mahdollistaa opintojen jatkamisen maisteriopintoihin tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen.

Yhteisen tutkimus- ja kehitystyön painopistealueita ovat ICT ja eOsaaminen, kemian ja kemiantekniikan osaaminen, yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen edistäminen, kone- ja metalliteollisuuden kehittäminen, hyvinvointipalvelujen edistäminen sekä kulttuurin tuotteistaminen ja markkinointi.

Muita tärkeitä yhteistyön kehittämiskohteita ovat yhteiset tutkimuslaboratoriot ja muut vastaavat investointeja edellyttävät kohteet.

Yhteistyöasiakirja syventää ja vahvistaa entisestään korkeakoulutoimijoiden välistä yhteistyötä. Osapuolten toimintoja kehitetään toisiaan tukeviksi ja molempia osapuolia hyödyttäviksi kummankin vahvuuksia käyttäen. Kampusalue nivoutuu alueellisesti verkostoituneen osapuolien vuorovaikutteisen yhteistyön ilmentymäksi.

Keski-Pohjanmaan korkeakouluneuvottelukunta toimii yhteistyön koordinoijana. Yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun ohella muita toimijoita ovat yliopistokeskuksen emoyliopistot Jyväskylä, Oulu ja Vaasa sekä Kokkolan ja Pietarsaaren kaupunki, Keski-Pohjanmaan liitto, Oulun Eteläisen instituutti ja Pohjanmaan kauppakamari. Toimijat ovat sitoutuneet kehittämään korkeakoulusektoria tavoitteena edistää alueen osaamista sekä elinkeino- ja työelämän menestymistä.

Kokkolan korkeakoulukampus luo toimintaympäristönä innovatiiviset edellytykset koulutus- sekä tutkimus- ja kehitystyön jatkamiselle yliopistokeskuksen, ammattikorkeakoulun ja alueen yritysten kesken.

Tiivistyvä yhteistyö ulottuu myös kirjasto- ja tietopalveluihin sekä tukipalveluihin, kuten mikrotukeen, tietoverkkoihin, oppimisympäristöihin sekä virasto- ja vahtimestaripalveluihin.

 

Jaa |