Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Luokanopettajien opetusharjoittelusta solmittu pitkäaikainen sopimus

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.24

Kokkolan kaupunki ja sen sivistyskeskus, Torkinmäen koulu ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ovat tehneet pitkäaikaisen sopimuksen luokanopettajien aikuiskoulutuksen opiskelijoiden opetusharjoittelun järjestämisestä Torkinmäen koulussa. Sopimus ulottuu vuoteen 2012 saakka ja siihen liittyy laajasti muutakin yhteistyötä opettajankoulutukseen tiimoilta. Sopimus on maassamme ainutlaatuinen, koska Kokkolassa ei ole valtion ylläpitämää harjoittelukouluyksikköä kuten muilla opettajankoulutuspaikkakunnilla. 

Torkinmäen koulu, joka on Kokkolan kaupungin ylläpitämä kunnallinen perusopetuksen koulu (1-6 vuosiluokat), on hoitanut vuodesta 1989 alkaen opetusharjoittelutehtäviä lukuvuosittain sopien ilman varsinaista sopimusta. Kaikkiaan noin 700 opetusharjoittelijaa on vuosien saatossa tehnyt koulussa opetusharjoittelujaksonsa. Tällä sopimuksella Torkinmäen koulu sitoutuu hoitamaan kalenterivuosittain noin 40 opiskelijan opetusharjoittelun ohjaustarpeet luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti vähintään kolmen vuosittaisen opetusharjoittelujakson osalta. Jokainen opettaja ja koulun henkilökunnan jäsen tekee lisäksi henkilökohtaisen sitoumuksen opetusharjoittelun ohjaamisesta ja siihen liittyvistä asiantuntija- ja muista tehtävistä.

Opetusharjoittelu toteutetaan Torkinmäen koulussa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajakoulutuksen tavoitteiden mukaisesti. Kokkolalainen opettajankoulutus sai opetusministeriön laatupalkinnon vuonna 2004-2006.

Sopimuksen sisältö on kattava

Allekirjoitetun sopimuksen mukaan Torkinmäen koulu ottaa huomioon opetusharjoittelun vaikutukset opettajan työn vaativuuteen. Kun uusia opettajia tai sijaisia rekrytoidaan Torkinmäen kouluun, opettajilla tulee olla tarvittava opettajan kelpoisuus ja ylempi korkeakoulututkinto sekä rekrytoitaessa arvioitu soveltuvuus ja halukkuus ohjaustyöhön, koska opettajat toimivat myös opettajankouluttajina. Opettajien osaamista pidetään yllä jatkuvalla täydennyskoulutuksella. Opetusharjoittelua ohjaavien opettajien, apulaisrehtorin ja rehtorin edellytetään osallistuvan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajakoulutuksen järjestämiin opetusharjoittelua koskeviin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin. Torkinmäen koulu sitoutuu myös järjestämään luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalintoihin liittyvät opetustuokiot ja arvioimaan koulutukseen hakijoita. 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajakoulutus korvaa Torkinmäen koululle opetusharjoittelusta koituvia ylimääräisiä oppimateriaali- ja koulutarvikekuluja vuosittain sovittavalla määrärahalla, joka määräytyy harjoittelujaksoihin osallistuvien opiskelijoiden määrän mukaan. Vastaavasti Kokkolan kaupungin Sivistyskeskus myöntää Torkinmäen koululle vuosittaisessa budjetissa erillismäärärahan opetusvälineiden ja oppimateriaalien hankintaan. Tämän lisäksi yhteistä opetusvälineiden ja –materiaalien hankintaa tehdään suunnitellusti laadukkaan ja ajanmukaisen opetusharjoitteluympäristön takaamiseksi.

Torkinmäen koulun tilat opetusharjoitteluun sopiviksi

Torkinmäen koulun tilojen kehittämisestä opetusharjoittelun ohjaukseen ja muihin luokanopettajakoulutuksen tarpeisiin pidetään sopimuksessa tavoitteena. Kokkolan yliopistokeskus ja Kokkolan kaupunki sopivat, että Torkinmäen koulun saneerausta ja laajennusta suunniteltaessa ja toteutettaessa siinä huomioidaan opetusharjoittelun ohjauksen vaatimat tilat ja muut opettajankoulutuksen tarvitsemat tilat siten, että tilojen yhteiskäyttö on mielekästä ja taloudellista. Lisäksi osapuolet sopivat, että Torkinmäen koulun kehittämistyö on osa Kokkolan yliopistokeskuksen kehittämistä. Sopimus on lähtökohta jatkuvalle yhteistyölle. Torkinmäen koulun opetusharjoittelun ja opetuksen kehittämistyötä varten perustetaan ohjausryhmä, johon kuuluvat sopijaosapuolien edustajat.

Kokkolan kaupunki, Jyväskylän yliopisto ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tekevät jatkossakin yhteistyötä saadakseen aikaan nykyistä laajemman rahoituspohjan Kokkolassa toteutettavan opettajankoulutuksen opetusharjoittelulle, jotta Kokkolassa toteutettavalla opettajankoulutuksella olisi käytettävissään laadukas opetusharjoitteluympäristö ja hyvät toimintaedellytykset.

Jaa |