Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Esimiesvalmennus II päätökseen

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.24

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toteutti Vaasan yliopiston Levón-instituutin kanssa yhteistyössä ESR-hankemuotoisen Esimiesvalmennus II –koulutuksen, jonka lähtökohtana oli tarjota esimiestyön perusasioita käsittelevää koulutusta Kokkolan, Pietarsaaren ja Ylivieskan seutukunnan yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille. Koulutusohjelmaa osarahoittivat Euroopan Sosiaalirahaston ja Länsi-Suomen lääninhallituksen lisäksi KOSEK. Hanketta toteutettiin ajalla 1.6.2007 – 30.11.2007.

Koulutushankkeen keskeisenä tavoitteena oli antaa Kokkolan ja Pietarsaaren seutukuntien yrityksistä tuleville osallistujille lähiopetuspäivien ja välitehtävien muodossa käytännönläheistä tietoa organisaation johtamisesta ja esimiestyöstä sekä valmiuksia vastata nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.

Työelämässä vaatimukset kasvavat ja tehtävät monipuolistuvat, mikä on suuri haaste esimiesten johtamisvalmiuksille. Haasteisiin vastaaminen vaatii sekä omakohtaisen johtajuuden että johtamisessa tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämistä.

Hankkeen kautta haettiin uutta otetta esimiesten johtamisvalmiuksien kehittämiselle. Hankkeen vuorovaikutteisten ja käytännönläheisten lähiopetuspäivien tuloksena hankkeeseen osallistuvat 17 yrityksien esimiestehtävissä työskentelevää saivat toimintamalleja ja työkaluja, jotka edistävät johtamistaitoja sekä työyhteisöjen kehittymistä.

 

Jaa |