Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Tietotekniikan ja sosiaalityön maisteriopinnoille pysyvyyttä

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.24

Chydenius-instituutin – Kokkolan yliopistokeskuksen tietotekniikan ja sosiaalityön maisteriopinnot ovat vakinaistumassa. Tietotekniikan maisteriopintoja on järjestetty vuodesta 1999 alkaen ESR-rahoituksella, joka on päättymässä. Sosiaalityön maisteriopintojen käynnistämiseen yhden opiskelijaryhmän voimin on saatu opetusministeriön rahoitus. Opinnoille saataneen jatkoa Jyväskylän yliopiston vakinaisena toimintana.

Chydenius-instituutti – Kokkolan yliopistokeskus teki opetusministeriölle hanke-esityksen sosiaalityön ja tietotekniikan maisteriopintojen sekä valtakunnallisen maisterihautomon vakinaistamisesta. Opetusministeriö jätti asian kuitenkin Jyväskylän yliopiston sisällä päätettäväksi. Yliopistokeskuksen, yliopiston johdon ja tiedekuntien väliset neuvottelut ovat edistyneet siten, että maisteriopinnot todennäköisesti jatkuvat Chydenius-instituutissa ja niihin otetaan uusia opiskelijoita myös tulevina vuosina. Keskeneräisiä opinnäytetöitä ohjaavaa maisterihautomoa koskevat neuvottelut ovat kesken.

Maisteriopintojen kohtalo ratkeaa lopullisesti marraskuussa yliopistokeskuksen ja Jyväskylän yliopiston johdon välisissä tulosneuvotteluissa. Jos yliopiston päätös on myönteinen, opinnot pääsevät osittain budjettirahoituksen piiriin. Monirahoitusmalli on Chydenius-instituutissa järjestettävien maisteriopintojen erityispiirre: koulutusten toteuttamiseksi tarvitaan välttämättä myös alueen rahoitusta. Alueen kunnat ovat jo sitoutuneet sosiaalityön professuurin rahoitukseen.

Chydenius-instituuttiin – Kokkolan yliopistokeskukseen suunnitellaan myös kemian ja kemiantekniikan maisteriohjelmaa yhteistyössä Oulun yliopiston ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kanssa. Myös tätä ohjelmaa koskevat neuvottelut ovat käynnissä. Kemian alan tutkimus aloitetaan yliopistokeskuksessa yritysten lahjoittaman professuurin turvin.

Chydenius-instituutin – Kokkolan yliopistokeskuksen johtokunnalle esiteltiin maisteriopintoja koskevien neuvottelujen etenemistä johtokunnan kokouksessa perjantaina 2.6.

Jaa |