Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Sopimus yliopistokeskuksen toiminnasta allekirjoitettiin

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.24

Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot sitoutuivat osallistumaan Kokkolan yliopistokeskuksen toimintaan edelleen vuosiksi 2007-2012 allekirjoittamalla yhteistyösopimuksen yliopistokeskustoiminnan järjestämisestä Kokkolassa. Tampereen teknillinen yliopisto allekirjoitti aiesopimuksen yliopistokeskukseen liittymisestä.

Alueellisina yhteistyöosapuolina sopimuksessa ovat Kokkolan kaupunki, Kokkolan seutukunta, Pietarsaaren kaupunki, Keski-Pohjanmaan liitto ja Kaustisen seutukunta. Näistä Kaustisen seutukunta on tullut mukaan sopimukseen uutena osapuolena.

Yhteistyösopimus varmistaa Chydenius-instituutin – Kokkolan yliopistokeskuksen toiminnan jatkumisen nykyisessä laajuudessaan. Sopimuksessa määritellään yliopistokeskuksen tehtävät, hallinnollinen asema ja toiminnan resursoinnin periaatteet.

Kukin yliopisto tuo yliopistokeskukseen opetus- ja tutkimustoimintaansa ja vastaa toiminnan järjestämisestä sekä opetuksen ja tutkimuksen laadusta. Ne vastaavat myös tutkintotavoitteisen koulutuksen rahoituksesta omien rahoitusmalliensa mukaisesti. Alueen yhteistyöosapuolet sitoutuvat myös rahoittamaan yliopistokeskuksen toimintaa.

Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat myös Chydenius-instituutin kannatusyhdistys ja Keski-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys. Kannatusyhdistys toimii yliopistokeskuksen tukiorganisaationa. Korkeakouluyhdistys ylläpitää Keski-Pohjanmaan kesäyliopistoa, joka on hallinnollisesti ja taloudellisesti itsenäinen organisaatio, mutta toiminnallisesti osa yliopistokeskusta.

Yhteistyösopimus allekirjoitettiin 12.12.2006 Kokkolan kaupungintalolla. Sopimuksen allekirjoittivat Jyväskylän yliopiston puolesta rehtori Aino Sallinen ja hallintojohtaja Erkki Tuunanen, Oulun yliopiston puolesta vararehtori Rauli Svento, Vaasan yliopiston puolesta vararehtori Merja Koskela, Kokkolan kaupungin puolesta kaupunginjohtaja Antti Isotalus ja hallintojohtaja Kaj Broman, Kokkolan seutukunnan puolesta seutukuntahallituksen puheenjohtaja Timo Mämmi ja seutukuntahallituksen sihteeri Seppo Kässi, Pietarsaaren kaupungin puolesta koulutoimenjohtaja Jan Levander, Keski-Pohjanmaan liiton puolesta maakuntavaltuuston puheenjohtaja Roy Sabel ja hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko, Kaustisen seutukunnan puolesta seutujohtaja Ilkka Rintala, Chydenius-Instituutin kannatusyhdistyksen puolesta hallituksen puheenjohtaja Pentti Silvennoinen ja toiminnanjohtaja Kari Ilmonen sekä Keski-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen puolesta hallituksen puheenjohtaja Tapani Hyytinen ja rehtori Tapio Mäkelä. Aiesopimuksen Tampereen teknillisen yliopiston liittymisestä yliopistokeskukseen allekirjoitti rehtori Jarl-Thure Eriksson.

Jaa |