Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kasvatustieteen väitöskirjapalkinto Aini Oravakankaalle

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.24

Suomen kasvatustieteellinen seura on palkinnut vuoden 2005 parhaana kasvatustieteen väitöskirjana Aini Oravakankaan työn Koulun tuloksellisuus: filosofisia vastauksia koulun tuloksellisuuden problematiikkaan suomalaisessa yhteiskunnassa.

Aini Oravakangas väitteli Kokkolassa elokuussa 2005.  Hänen väitöskirjansa oli toinen professori Juhani Aaltolan Chydenius-instituutissa – Kokkolan yliopistokeskuksessa luotsaamasta kasvatustieteen tohtoriohjelmasta valmistunut. Aini Oravakangas toimii apulaisrehtorina Raudaskylän Kristillisessä Opistossa.

Aini Oravakangas tutki väitöskirjassaan koulun tuloksellisuudesta viime vuosina käytyä keskustelua, jossa on puhuttu mm. oppimistuloksista, opetuksen laadusta ja säästöistä, kansainvälisestä kilpailukyvystä ja arvioinnista. Tutkimus oli lähestymistavaltaan filosofinen. Palkinnon myöntämisperusteissa todetaan, että ”Kasvatuksen kieli on paljolti muuttunut koulutuksen kieleksi, jossa ei tunnu olevan luontevaa sijaa kysymykselle ihmisen hyvästä elämästä ja kasvatuksen päämäärästä. Tutkimus herättää lukijan mielessä kysymyksen kasvatuksesta ihmisyyteen: voiko se olla vain koulun tuotantoprosessin sivutuotteena syntyvä lisäarvo?” Myöntämisperusteiden mukaan jo yksin kasvattajien ja kouluttajien ajattelun herättäjänä Aini Oravakankaan tutkimus ansaitsee tulla palkituksi vuoden väitöskirjana.

Suomen kasvatustieteellinen seura palkitsee vuosittain Kasvatustieteen päivillä edellisen vuoden parhaan väitöskirjan. Parhaan väitöskirjan valinnan perusteina ovat tieteellisen tason lisäksi innovatiivisuus ja ajankohtaisuus.

Jaa |