Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Chydenius-instituuttiin kaksi uutta professoria

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.25

Chydenius-instituutin – Kokkolan yliopistokeskuksen johtokunta kokoontui tiistaina 20.9.2005 klo 13 Chydenius-instituutin toimitiloissa. Kokouksessa hyväksyttiin kaksi merkittävää yliopistokeskuksen tulevaisuutta hahmottavaa asiakirjaa: Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategia vuosille 2005 – 2010 sekä Chydenius-instituutin – Kokkolan yliopistokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007 – 2010.

Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategia tiivistää yhteistyötä

Opetusministeriö on kirjeellään 8.6.2004 pyytänyt, että korkeakoulut päivittävät vuoden 2002 lopussa laaditut korkeakoulujen yhteiset aluestrategiat. Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategia vuosille 2005 – 2010 on nyt valmis. Kyseessä ei ole työnjakostrategia, vaan pikemminkin yhteisen toiminnan kehittämistä tavoitteleva suunnitelma: strategiassa painotetaan yhteistyön tiivistämistä toimijoiden välillä. Strategiassa hahmotetaan korkean asteen koulutuksen tulevaisuuden suuntaviivoja Keski-Pohjanmaalla. Erityisen keskeisessä asemassa suunnitelmassa on tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen.

Tutkimus- ja kehittämistoi­minnan vahvistamisessa korkeakoulujen konkreettinen tavoite on toiminnan volyymin kasvattaminen ja kilpailtujen tutkimusrahoitusten hyödyntäminen. Korkeakoulujen pää­määränä on alueen toimialojen, erityisesti pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen ja kasvavien toimialojen aktivoiminen. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ja Kokkolan yliopistokeskus tulevat ottamaan aikaisempaa aktiivisemman roolin toiminta-alueen vetovoimaisuuden vahvistamisessa. Lisäksi strategiassa nostetaan esille tulevaisuusnäkökulma tulevien osaamistarpeiden luomiseksi ja tunnistamiseksi.

Chydenius-instituutin – Kokkolan yliopistokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007 – 2010:

Kaksi uutta professoria vuonna 2006

Chydenius-instituutissa - Kokkolan yliopistokeskuksessa on valmisteltu vuoden 2007 – 2010 toiminta- ja taloussuunnitelma. Keskeisinä tavoitteina toiminta- ja taloussuunnitelmassa nostetaan esille yliopistojen välisen yhteistyön tiivistäminen sekä aikuisten tutkintotavoitteisten koulutusväylien kehittäminen. Lisäksi pyritään tutkimuksen laadun ja merkityksen vahvistamiseen sekä jatkokoulutuksen edistämiseen. Yliopistokeskukseen tullaan vuonna 2006 perustamaan kaksi uutta professuuria, kemiaan ja sosiaalityöhön. Merkittävänä tavoitteena on myös oppimiskeskuksen ja kirjaston kehittäminen Torkinmäen kampuksella nimenomaan aikuisten oppijoiden tarpeita vastaavaksi. Tavoitteeksi nostetaan lisäksi yhteistyön tiivistäminen Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kanssa.

Jaa |