Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Aino Sallinen: Yliopistokeskus vastaa alueen tarpeisiin

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.25

Chydenius-instituutin - Kokkolan yliopistokeskuksen lukuvuoden 2005-2006 avajaiset 13.9.2005 Kokkolan kaupungintalolla

Rehtori Aino Sallinen:

Tieto on jalostettava liiketoiminnaksi

KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS VASTAA ALUEEN TARPEISIIN

Chydenius-instituutin – Kokkolan yliopistokeskuksen avajaispuheessaan Jyväskylän yliopiston rehtori Aino Sallinen korosti yliopistojen merkitystä alueellisina toimijoina.

- Erityisenä haasteena on nivoa yliopistollinen tutkimus, ammattikorkeakoulun työelämälähtöinen kehittämistyö sekä välittäjäorganisaatioiden ja yritysten käytännön osaaminen sellaiseksi kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa tutkimuslähtöisen tiedon jalostumisen tuotteiksi ja kannattavaksi liiketoiminnaksi, Sallinen painotti.

Korkeakoululaitos ei enää laajene

- Valtioneuvoston tekemien periaatepäätösten mukaan korkeakoululaitosta ei enää laajenneta. Laajenemisen sijasta korkeakoululaitoksen on nyt keskityttävä laadun parantamiseen, sisällölliseen kehittämiseen ja voimavarojen kokoamiseen. Tarvitaan vahvoja osaamiskeskittymiä, jotka kykenevät kilpailemaan yhä kansainvälisemmäksi käyvässä toimintaympäristössä, Sallinen korosti.

- Kuuden yliopistokeskuksen perustaminen vuoden 2004 alusta lähtien on näillä näkymin viimeinen merkittävä yliopistolaitoksen laajennus. Keski-Pohjanmaan kannalta oli erittäin tärkeää, että Kokkola saatiin nousemaan yhteisin ponnistuksin keskusten joukkoon.

- Kokkolan yliopistokeskuksen toiminta-ajatus asettuu hyvin nykyisiin korkeakoulupoliittisiin linjauksiin. Chydenius-instituutti on keskittynyt 20 vuotta sitten perustetun Keski-Pohjanmaan täydennyskoulutusyksikön ajoista alkaen oman profiilin luomiseen, eli juuri siihen, mitä nyt yliopistoilta edellytetään. Keskus ei ole lähtenyt laajentamaan toimintaansa liikaa, vaan se on keskittynyt vastaamaan alueen tärkeimpiin koulutustarpeisiin. Tästä periaatteesta on pidettävä kiinni myös vastaisuudessa.

- Keskus vastaa nykyisiin korkeakoulupoliittisiin haasteisiin myös innovatiivisuudellaan. Chydenius-instituutti on saanut luovuudestaan ja omaleimaisuudestaan runsaasti tunnustusta, muun muassa koulutuksen laatuyksikköstatuksen.

Tieto jalostettava liiketoiminnaksi

Alueellinen kehittäminen vaatii vankkaa yhteistyötä, Sallinen painotti.
- Yliopistot eivät voi yksin toimia alueensa hyväksi, vaan ne tarvitsevat kumppaneikseen vahvoja alueellisia toimijoita ja niiden muodostamia verkostoja. Tämä on erityisen ponnistuksen paikka Keski-Pohjanmaalle, jossa tutkimus- ja kehitystyöhön käytetyt investoinnit ovat valtakunnallisesti vertaillen vielä vaatimattomia ja jonka yritysrakenteelle on tyypillistä suuri alle kymmenen henkilöä työllistävien mikroyritysten määrä. On ratkaisevan tärkeää, kuinka tehokkaasti alueen yrityselämä pystyy hyödyntämään yliopistojen läsnäoloa oman kilpailukykynsä vahvistamiseksi.

- Paikallisen rahoituksen taso osoittaa viime kädessä, miten vakavasti alue on sitoutunut tukemaan keskuksen kautta tapahtuvaa alueellista kehittämistyötä. Kokkolan yliopistokeskuksella on kunnianhimoiset tavoitteet saada lisää professuureja alueellisella rahoituksella. Liiketoimintaosaamisen vaatimukset kasvavat nykyisestään, sillä EU:n rakennerahastokauden päättyessä vuoden 2006 lopussa on pystyttävä kilpailemaan suorasta kansainvälisestä tutkimus- ja tuotekehitysrahoituksesta.

Jaa |