Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Uusi ESR-hanke vahvistamaan sosiaalityötä SOTE:ssa

tekijä: Tuomas Palosaari Viimeisin muutos tiistai 31. tammikuuta 2017, 14.27

PRO SOS- hanke vahvistaa sosiaalityötä sote- ja maakuntauudistuksessa

 

Sosiaalityön valtakunnallista uudistamista kuntalaisten ja sote- ja maakuntauudistuksen tarpeisiin
johdetaan lähivuosina Etelä-Pohjanmaalta. Sosiaali- ja terveysministeriö kohdensi Pohjanmaan
maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn johtamalle ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulun
hallinnoimalle valtakunnalliselle PRO SOS- hankkeelle vuoden 2017 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja
valtion rahoitusta noin 1,1 miljoonaa euroa. Tavoitteena on selkeyttää ja vankistaa sosiaalityön asemaa
ns. sote- uudistuksessa sekä varmistaa asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö.
PRO SOS –uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa - hanke kestää vuoden 2018 loppuun ja sen
kokonaisrahoitus on noin 2,4 miljoonaa euroa. Hankerahoituksella edistetään työllisyyttä ja osaamista sekä
ESR toimintalinja 5 mukaisesti sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa. Sosiaali- ja terveysministeriön
lisäksi Kuntaliitto, kunnat ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu rahoittavat hanketta, SONet BOTNIAn
kehitysjohtaja Arto Rautajoki kertoo.
SONet BOTNIA on koordinoinut valtakunnallisen sosiaalityön kehittämishankkeen valmistelua alueellisten
sosiaalialan osaamiskeskusten verkostossa lähes kahden vuoden ajan. Yhteistyöhön lähtivät mukaan myös
Kuntaliitto ja Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sekä Seinäjoen
Ammattikorkeakoulu. Mukana hankeyhteistyössä on 95 kuntaa eri puolilta Suomea.


- On upeaa, että saimme valtakunnallisen sosiaalityön kehittämishankkeen johdettavaksi juuri
pohjalaismaakuntien alueelle, jossa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on edennyt
mallikkaasti. Yhteistyölle sosiaalialan kehittämisessä tällä alueella on vahva perinne. Tuntuu
hyvältä, että sosiaalialan osaamiskeskusten työ sosiaalityön osaamisen vahvistamiseksi sai nyt
rahoituksen ja hanke pääsee kunnolla vauhtiin, Arto Rautajoki sanoo.


Sosiaalihuolto ja sosiaalityö ovat suurten muutosten keskellä. Maakunta- ja sote-uudistus,
perustoimeentulotuen Kela-siirto sekä vielä uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ovat keskeisiä muutoksen
ajureita. PRO SOS-hanke keskittyy sosiaalityön laaja-alaiseen kehittämiseen, ja sen tukea tarvitsevien
ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen kunnissa ja tulevissa maakunnissa sekä erilaisissa
yhteistyöverkostoissa.


- Keskeistä PRO SOS-hankkeessa ovat asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja osallisuuden
vahvistaminen, tiedontuotannon kehittäminen, sosiaalinen kuntoutus ja sosiaalityön profilointi,
hankejohtaja Jutta Paavola kertoo.


Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula on viime aikoina puhunut mm. siitä, että kaikkein
heikoimmassa asemassa olevien asema tulee turvata sote-uudistuksessa. PRO SOS-hankkeessa mukana
ovat mm. sosiaalityötä ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteen
sovitettuja palveluja tarvitsevat asiakkaat, kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ja erityistä tukea
tarvitsevat asiakkaat. Lisäksi mukana on tukea ja ohjausta taloudellisissa asioissa tarvitsevia ihmisiä. Kynnys
pidetään niin matalana, että asiakas voi kokea aitoa osallisuutta.

- Tavoitteena on luoda uusia ja vaikuttavia toimintamalleja ja –käytäntöjä sosiaalityöhön sote-uudistuksessa sekä perustoimeentulotuen Kela-siirron toimeenpanon tukena. Edistämme paikallisiin ja maakunnallisiin tarpeisiin räätälöidyn ja alueellisissa yhteistyöverkostoissa vahvasti vaikuttavan sosiaalityön kehittämistä. Haluamme sen näkyvän sote-uudistuksessa ja päätöksenteossa, Arto Rautajoki ja Jutta Paavola painottavat.


Lisätietoja yliopistokeskuksen osuudesta PRO SOS: ssa professori Aila-Leena Matthies, aila-leena.matthies@chydenius.fi, 040-7422199 ja koko hankkeen osalta, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, hankejohtaja Jutta Paavola, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, jutta.paavola@seamk.fi, gsm. 040- 830 2399

Jaa |