Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Sadas sosiaalityön maisteri maailmalle!

tekijä: Tuomas Palosaari Viimeisin muutos perjantai 29. elokuuta 2014, 09.49

Auli Iso-Heiniemi Sievistä on 100. Kokkolasta valmistunut Jyväskylän yliopiston sosiaalityön maisteri

KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUKSEN AIKUISKOULUTUS VASTAA KOVAAN KYSYNTÄÄN


Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa tarjottavassa Jyväskylän yliopiston alaisessa sosiaalityön maisterikoulutuksessa iloitaan opiskelijoiden tuloksellisista opinnoista. Vuonna 2006 alkaneesta koulutuksesta on valmistunut nyt jo toista sataa sosiaalityöntekijää, kun sadas maisteri sai tutkintonsa kuluneen kesän aikana yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta. Sosiaalityöntekijöistä on Suomessa edelleen ankara pula, josta erityisesti kuntien palvelut ja palvelujentarvitsijat kärsivät. Pohjanmaalla kunnat ovatkin lähteneet osaltaan tukemaan yliopistokeskuksen koulutusta taloudellisesti.


Sosiaalityön maisteriopinnot kestävät keskimäärin 2 – 3 vuotta. Opiskelu tapahtuu viikonloppuisin lähijaksoina sekä etäopintoina iltaisin. Aikuisopiskelijat joutuvatkin oppimaan tehokkaan ajan jakamisen työn, opintojen ja perhe-elämän kesken. Toisaalta opiskelu työelämästä käsin mahdollistaa erityisen hyvin teorian ja käytännön vuoropuhelun ja syvällisen oppimisen.


Yliopistokeskuksen aikuiskoulutusmalli on saavuttanut laajan valtakunnallisen suosion ja hakijamäärät ovat kasvaneet koko ajan. Koulutukseen on valittu vuosittain 16 – 25 opiskelijaa. Tänä vuonna Jyväskylän yliopisto suuntasi strategista lisärahoitusta yliopistokeskuksen sosiaalityön maisteriopintoihin, joihin voitiin valita nyt poikkeuksellisesti 30 opiskelijaa 89 hakijasta.


Sadas sosiaalityön maisterin tutkintotodistus osui Sievissä asuvalle Auli Iso-Heiniemelle. Hän on aloittanut sosiaalityön maisteriopinnot vuonna 2011. Hänen tutkimuksensa käsitteli yksinhuoltajien arjen hallinnantunnetta ja selviytymiskeinoja.


Sosiaalityö on monitieteellistä tietoperustaa ja korkeatasoista ammatillista osaamista edellyttävää toimintaa yksilöiden, perheiden ja paikallisyhteisöjen elinolojen parantamiseksi ja sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. Sosiaalityöntekijöitä työskentelee asiakastyössä, kehittämis- ja johtamistehtävissä pääosin kunnissa, mutta myös järjestöissä ja yrityksissä. Sosiaalityön maisterin tutkinnosta voi jatkaa myös sosiaalityön tohtorin tutkintoon.


Yhteystiedot:
Sosiaalityön 100.maisteri Auli Iso-Heiniemi, 040 5397825
Sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies 040 7422199

Jaa |