Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Post scriptum – jälkiajatuksia Anders Chydeniuksen Kootuista teoksista

tekijä: Tuomas Palosaari Viimeisin muutos keskiviikko 30. elokuuta 2017, 10.53
Milloin 01.09.2017
alkaa 09.00 loppuu 16.00
Missä Svenska litteratursällskapetin auditoriossa, Ritarikatu 5, Helsinki.
Lisää tapahtuma kalenteriin vCal
iCal

Seminaaria voi katsella videovälitteisesti perjantaina 1.9. alkaen klo 9.00 osoitteessa:
https://youtu.be/_Hhs_i01i40

Anders Chydeniuksen kootut teokset ovat valmistuneet kymmenvuotisen työn tuloksena sekä alkukielisenä, tieteellisenä editiona että suomennoksena. Kaksikielisessä seminaarissa tarkastellaan työn tuloksia eri näkökulmista. Onko kuva Chydeniuksesta tai aikakaudesta muuttunut? Miten suomenkielinen Chydenius eroaa ruotsinkielisestä? Mitä uusia kysymyksiä nousi esiin? Suomenkielisen aamupäivän pääpuhuja on professori Petri Karonen. Iltapäivä on ruotsinkielinen ja pääpuhuja professori emerita Marie-Christine Skuncke. Lyhyempiä puheenvuoroja esittävät lisäksi toimittajat, kommentoijat ja kääntäjät, ja aikaa on varattu myös keskustelulle.

Salin rajallisen paikkamäärän takia ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä osoitteessa https://www.chydenius.fi/seminaari.

Lue lisää Kootuista teoksista: www.chydenius.fi/kootut

 

Post scriptum – eftertankar om Anders Chydenius Samlade skrifter

Efter tio års arbete har Anders Chydenius Samlade skrifter nu utkommit i en vetenskaplig utgåva på originalspråket svenska och i finsk översättning. Resultatet granskas ur olika synvinklar under ett tvåspråkigt seminarium. Har bilden av Chydenius och hans tid förändrats? På vilket sätt skiljer sig den finskspråkiga Chydenius från den svenskspråkiga? Vilka nya frågor har väckts? Seminariespråket på förmiddagen är finska och professor Petri Karonen är då huvudtalare. Under den svenskspråkiga eftermiddagen är professor emerita Marie-Christine Skuncke huvudtalare. Därtill hör vi kortare anföranden av redaktörerna, kommentatorerna och översättarna. Tid har även reserverats för diskussion.

P.g.a. att antalet platser i auditorium är begränsat krävs förhandsanmälan på adressen https://www.chydenius.fi/seminaari.

Läs mera om Samlade skrifter: www.chydenius.fi/samlade

 

OHJELMA   PROGRAM

 

Aamupäivä klo 9–12

 

Kahvi

Avaus                 Gustav Björkstrand

Pääpuhuja       Petri Karonen: Chydenius historiankirjoituksessa ja suomalaisessa itseymmärryksessä 1800-luvulta nykypäivään

Puheenvuorot

Pertti Hyttinen
”...fast jag Swenska kan, jag wet ej hwad jag hör” – Chydeniuksen kääntämisestä ja ymmärtämisestä

Eero Ojanen
Huomioita Chydeniuksesta ja Snellmanista

Heikki S. Vuorinen
Chydenius ja lääketiede

Jyrki Knuutila
Chydeniuksen mallisaarnat ja 1700-luvun loppu – homileettista ja/vai historiallista tutkimusta?

Jari Ojala
Oliko Chydenius oikeassa? Tuoteplakaatti, protektionismi ja suomalainen merenkulku

Keskustelu

 

Lounas klo 12–13 (omakustanteinen)

Lunch kl 12–13 (på egen bekostnad)

 

Eftermiddagen kl 13–16

 

Öppning            Gustav Björkstrand

Inledning          Marie-Christine Skuncke
                             Att forska om Chydenius före och efter Samlade Skrifter

Kortare inlägg

Patrik Winton
Chydenius och 1700-talets finansiella revolution

Lars Magnusson
Chydenius som moralfilosof

Bo Lindberg
Kristen upplysning?

Gustav Björkstrand
Dags att omvärdera Anders Chydenius? 

                             Maren Jonasson
                             Chydenius, Mabbot och konsten att (inte) ge upp

Diskussion

Jaa |