Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Paikkaperustainen aluekehittäminen - mistä nyt puhutaan?

tekijä: Tuomas Palosaari Viimeisin muutos perjantai 20. toukokuuta 2016, 10.55

Kuinka alueellisen kehittämisen painopisteet muuttuisivat, jos strategiseksi lähtökohdaksi valittaisiin paikkaperustainen politiikka? Ja mitä sellaisella politiikalla tarkoitettaisiin kansallisena sovelluksena?

Osaltaan näihin kysymyksiin etsivät vastausta Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki maaseudun paikallisia hyvinvointijärjestelmiä kansallisen hyvinvointipolitiikan kontekstissa tarkastelevassa artikkelissaan. Artikkeli pohjautuu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen kanssa vuosien aikana 2014 - 2016 toteuttaman ja TEM:in rahoittaman ”Maaseudun paikalliset palvelujärjestelmät” -tutkimushankkeen tuloksiin. Hankkeen tutkimuskohteena oli neljä itä- ja länsisuomalaista maaseudun paikallisyhteisöä, jotka ovat lähteneet aktiivisesti etsimään ratkaisuja paikallisesti tunnistettuihin hyvinvointitarpeisiin eri toimijoiden keskinäisen kumppanuuden ja kansalaisosallistumisen keinoin.

Artikkeli ilmestyy TEM:in Alueiden kehittäminen –sarjassa julkaistavassa "Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta"-antologiassa, joka julkaistaan 16.6.2016 Helsingissä järjestettävässä ”Paikkaperustainen aluekehittäminen – mistä nyt puhutaan?” -seminaarissa.

Lisätietoja seminaarista löytyy Maaseutupolitiikan neuvoston www-sivuilta: http://www.maaseutupolitiikka.fi/uutishuone/ajankohtaista/paikkaperustainen_aluekehittaminen_-_mista_nyt_puhutaan_16.6._helsingissa.3426.blog

Jaa |