Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Oppilaitoksen 30. lukuvuoden avajaispuhe 11.9.2014

tekijä: Tuomas Palosaari Viimeisin muutos torstai 11. syyskuuta 2014, 14.00

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Oppilaitoksen 30. lukuvuoden avajaispuhe 11.9.2014

Rehtori Matti Manninen, Jyväskylän yliopisto

Yliopistojen lisättävä yhteistyötä alueellisen työvoimatarpeen tyydyttämiseksi

Kokkola avajaispuhe 11.9.2014

Hyvät kuulijat,

Ladies and gentlemen,

Tervetuloa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden avajaisiin. Suomessa toimii 14 yliopistoa ja kuusi yliopistokeskusta. Yliopistokeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön perustamia ja erillisrahoituksella rahoittamia. Ministeriön mukaan ne täydentävät Suomen yliopistokenttää niillä alueilla, joilla ei ole omaa yliopistoa ja kokoavat yhteen alueillaan toimivan yliopistollisen toiminnan. Yhteistyöhön osallistuvat myös alueen ammattikorkeakoulut, kunnat ja maakuntaliitto.

On mielenkiintoista, että kaikkien yliopistokeskusten toimintaan osallistuu useita yliopistoja. Niin myös täällä Kokkolassa, jossa yliopistokeskus käyttää Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen asiantuntemusta. Otetaan asiantuntemus sieltä, missä se on parasta. Tämä useiden yliopistojen osallistuminen sekä ennakkoluuloton yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa tekee yliopistokeskuksista erityisiä, mielenkiintoisia ja varmasti kannatettavia kokonaisuuksia.

Olen aikaisemminkin todennut, että suurten yliopistojen avajaisissa ei ole useita rehtoreita viittoineen ja käätyineen, kuten yliopistokeskuksissa - vaikka yliopistoilla onkin tapana kutsua kaikkien muiden yliopistojen rehtorit avajaisiinsa.

Yliopistokeskusten toiminnassa korostuu maisterikoulutus, joka toteutetaan usein aikuiskoulutuksena ja on räätälöity palvelemaan alueen tarpeita, vaikka kyllä siitä hyötyvät kauempanakin olevat ja näin koko Suomi. Tässä on yksi yliopistokeskusten etu verrattuna suuriin yliopistoihin. Yliopistokeskuksen opetus voi poimia erikoisosaamisen useasta yliopistosta, kun taas yliopistot yleensä rajoittuvat vain omaan osaamiseensa. Voisivatko yliopistot ottaa oppia yliopistokeskuksista? Mikseivät suuret yliopistot voisi tehdä enemmän yhteistyötä alueellisen työvoimatarpeen tyydyttämisessä siten, että ne antaisivat opetusta myös toisen yliopiston tiloissa?

Yliopistokeskusten yhteistyö yritysmaailman kanssa ei rajoitu vain täydennyskoulutukseen ja työvoimatarpeisiin räätälöityihin maisteriohjelmiin, vaan myös tutkimusyhteistyöhön. Yhteistyö yliopistojen, ammattikorkeakoulujen  ja yritysten kanssa mahdollistaa sekä tiedeperustaisen että käytännön sovelluksiin tähtäävän tutkimuksen, tuotekeittelyn ja innovaatiotoiminnan. Esimerkiksi täällä Keski-Pohjanmaalla yliopistokeskus Chydenius, Centria ammattikorkeakoulu, Teknologiakeskus KETEK ja alueen yritykset ovat yhteistyössä luoneet merkittävän kemian alan opetus- ja tutkimuskeskittymän sekä toimintainfrastruktuurin. Tänne on luotu eurooppalaisittain ainutlaatuinen akkumateriaalien tutkimuslaboratorio.

Taloudellinen realiteetti on kuitenkin, että yliopistokeskukset itsessään ovat pieniä verrattuna emoyliopistoihinsa. Niiden vuosibudjetit ovat kymmenen miljoonan euron suuruusluokassa, kun esimerkiksi Jyväskylän yliopiston budjetti on yli 200 miljoonaa euroa. Pieninä yksikköinä yliopistokeskusten on ollut löydettävä oma paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen roolinsa. Siinä ne ovatkin onnistuneet hyvin.

Ladies and gentlemen,

University consortia are an essential part of the Finnish higher education system. They were founded in 2004, but many of them had already been operating for a long time before that. This is the case also here in Kokkola, where the operation started as early as 1985. The university consortia are often considered as regional operating units that help to provide highly educated workers for the needs of the region. However, from the very beginning, the university consortia have also combined the best expertise of several universities to produce internationally recognised research. This has an important side-effect that also visible in the university towns, including Jyväskylä. International research and international students have greatly promoted internationalisation in the whole region. For example, business life in the Jyväskylä region benefits from students from different cultures and language background. I believe this is true also here in Kokkola, where the University Consortium Chydenius has more and more international contacts, students and personnel.

Hyvät kuulijat,

Olemme aloittamassa 30. lukuvuotta täällä Kokkolan yliopistokeskuksessa. Jyväskylän yliopisto aloitti toimintansa täällä vuonna 1985, jolloin perustettiin Keski-Pohjanmaan täydennyskoulutusyksikkö. Yksikössä annettiin avointa yliopistokoulutusta, ammatillista täydennyskoulutusta ja opettajien poikkeuskoulutusta. Hauska nimi tämä poikkeuskoulutus. Se varmaan tarkoittaa sitä, että opiskelijat poikkesivat koulutukseen tänne Kokkolaan ottamaan poikkeusluvalla annettua opetusta, joka oli poikkeuksellisen hyvää.

Keski-Pohjanmaalle oli perustettu jo 20 vuotta aikaisemmin, vuonna 1965, korkeakouluyhdistys sekä vuonna 1977 Chydenius-instituutti. Tämä Chydenius-instituutti oli aluksi kannatusyhdistyksen ylläpitämä tutkimuslaitos, joka sittemmin vuonna 1991 liitettiin Jyväskylän yliopistoon ja yhdistettiin siihen opetustoimintaan, mitä yliopistolla oli Kokkolassa. Yliopiston Kokkolassa olevan yksikön nimeksi otettiin Chydenius-instituutti. Vuonna 1997 Chydenius-instituutin asemaa vahvistettiin tekemällä siitä yliopiston erillislaitos, joka oli suoraan rehtorin alaisuudessa.

Vuonna 2004 Opetus- ja kulttuuriministeriö perusti Suomeen kuusi yliopistokeskusta. Yliopistokeskus sana haluttiin tällöin liittää myös Kokkolan keskuksen nimeen, joka nykyisin on Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Nimen muuttamisesta ei ole mitään haittaa. Onhan Jyväskylän yliopistonkin nimi muuttunut Seminaarista, kasvatusopillisen korkeakoulun kautta yliopistoksi. Mielestäni on kuitenkin arvokasta, että Chydeniuksen nimi säilytettiin keskuksen nimessä.

Kokkolan yliopistokeskuksella on taas takanaan menestyksekäs lukuvuosi ja uusi sellainen alkamassa. Yliopistokeskuksesta valmistui viime vuonna 59 maisteria ja 20 erityisluokanopettajaa. Keskuksen avoin yliopisto kasvatti annettujen yliopisto-opintojen opintopistemäärää ja siten osaltaan vahvisti Jyväskylän yliopiston asemaa maan vahvimpana aikuiskouluttajana. Tieteellisessä tutkimuksessa yliopistokeskus on myös parantanut tulostaan. Julkaisujen määrä oli vuonna 2012 44, kun se viime vuonna oli 67. Erityisen ilahduttavaa oli kansainvälisten vertaisarvioitujen julkaisujen lukumlisääntyminen.lkaisujen lukum4 v 44, kun se viime vuonna oli 67. Erityisen ilahduttavaa oli kansainvälisten julkaisujen lukum4 väärän lisääntyminen.

Hyvät kuulijat,

Yliopistokeskuksen toiminta perustuu Keski-Pohjanmaan kaupunkien ja kuntien, Keski-Pohjanmaan liiton, Keski-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen ja Chydenius -Instituutin kannatusyhdistyksen välillä solmittuun sopimukseen. Tätä sopimusta uusitaan määräajoin. Tämänhetkinen sopimus on voimassa vuoteen 2018.

Tänään olemme allekirjoittaneet lisäksi strategisen kumppanuussopimuksen Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sekä Centria ammattikorkeakoulun kanssa. Tällä sopimuksella jatketaan mukana olevien korkeakoulujen strategista yhteistyötä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Centria ammattikorkeakoulun toiminta-alueilla. Tavoitteena on lisätä Yliopistokeskuksen ja Centrian vetovoimaa, lisätä niiden toiminnan vaikuttavuutta, lisätä henkilöstön osaamista ja kehittää resurssien tehokasta yhteiskäyttöä. Yhteistyön tavoitteet tukevat molempien korkeakoulujen omia tavoitteita ja saavutettuja hyötyjä voidaan arvioida käytössä olevia tuloksellisuusmittareita hyödyntäen.

Tämäkin sopimus on tärkeä. Yhteiseen strategiaan sitoutuminen on vierekkäin ja limittäin toimiville yksiköille hyödyksi ja lisää niiden näkyvyyttä.

Hyvät kuulijat,

Olen mahdollisesti väsyttänyt teitä yksityiskohtaisilla tiedoilla yliopistokeskuksista ja erityisesti Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta. Tämä johtuu siitä, että puhun mielelläni menestyksestä. Kokkola on Jyväskylän yliopistolle tärkeä ja tulen Kokkolaan aina mielelläni. Viime kesänä olin hienosti järjestetyssä vapaakauppaseminaarissa kaupungintalolla. Tilaisuudessa totesin että en ole koskaan asunut Keski-Pohjanmaalla, ja yöpymällä silloin yhden yön keskustan hotellissa kaksinkertaistin Kokkolassa viettämäni yöt. Nyt voin kertoa, että kaksinkertaistan yöpymiseni täällä myös tällä reissulla, viipymällä kaksi yötä. Kuinkahan pitkiksi vierailuni täällä muuttuvatkaan, jos sama kaksinkertaistaminen jatkuu jokaisella reissulla.

Jyväskylän yliopiston hallitus on myös käynyt tutustumassa yliopistokeskukseen ja pitänyt kokouksiaan täällä, viimeksi elokuussa 2012. Yliopiston hallitus vaihtui tämän vuoden alusta ja myös uusi hallitus haluaa tutustua yliopistokeskukseen. Viime viikolla Jyväskylän yliopiston avajaisten yhteydessä keskuksen johtaja Tanja Risikko kutsuikin yliopiston hallituksen vierailulle tänne. Hallituksen puheenjohtaja Anne-Christine Ritschkoff innostui heti ja piti vierailua tärkeänä ja myös itselleen tieteellisesti mielenkiintoisena täällä tehtävän kemian tutkimuksen vuoksi. Pyrimme järjestämään hallituksen vierailun tänne ensi kevään aikana.

Hyvät kuulijat,

Jyväskylän yliopiston avajaispuheessa viime viikolla pohdiskelin tulevaisuuden oppimis- ja opetusmetodeja ja haastoin yliopistoa tekemään entistä enemmän rohkeita kokeiluja ja tutkimaan uuden teknologian suomia mahdollisuuksia opetuksessa, jotta säilyttäisimme johtavan asemamme kasvatustieteissä. Teitä minun ei tarvitse tässä asiassa kannustaa - Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on rohkeasti otettu käyttöön uusi teknologia ja kehitetty sitä palvelemaan aikaan ja paikkaan sitomatonta opiskelua. Tästä on myös tullut yliopistokeskuksen vahvuus aikuiskoulutuksen antajana.

Näillä sanoilla toivotan menestystä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukselle ja kaikille elinikäisille oppilaille mitä parhainta lukuvuotta.

I wish you all a successful new academic year.

Jaa |