Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Maisteriohjelman vetäjäksi Anu Hakonen

tekijä: Tuomas Palosaari Viimeisin muutos perjantai 31. maaliskuuta 2017, 09.19

Dekaani Jorma Larimo on 21.3. tekemällään päätöksellä nimittänyt johtamisen yksikössä avoinna olleeseen yliopitonlehtorin tehtävään FT Anu Hakosen ajalle 1.4.2017-31.7.2020. Yliopistonlehtori tulee vastaamaan Kokkolassa toteutettavan Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelman käynnistämisestä, koordinoinnista ja ohjelmaan liittyvistä opetustehtävistä sekä toimii maisteriohjelman vastuuopettajana.

Mahdollisiin kysymyksiin päätökseen liittyen vastaa yksikkövastaava Adam Smale, puh. 029 449 8446 (adam.smale@uva.fi).

The Dean Jorma Larimo has decided March 21st to appoint  Doctor of Philosophy Anu Hakonen as University lecturer for the period April 1st 2017 – July 31st 2020.  

The University lecturer will be responsible for launching and coordinating the new master’s degree program in business development that will start in Kokkola, and act as the responsible teacher for the program.

If you have any questions regarding the decision, please contact Head of Department Adam Smale, adam.smale@uva.fi, tel. 029 449 8446.

 

Jaa |