Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Lisää aloituspaikkoja sosiaalityön maisteriopintoihin Kokkolaan

tekijä: Tuomas Palosaari Viimeisin muutos torstai 09. huhtikuuta 2015, 11.06

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lisärahoitusta vuodelle 2015 Jyväskylän yliopiston sosiaalityön koulutuksen laajentamiseen Jyväskylässä ja Kokkolassa. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa voidaan ottaa jo tänä vuonna kertaluontoisesti 33 opiskelijaa maisteriopintoihin. Lisäys merkitsee 8 lisäopiskelijaa, sillä aikaisempina vuosina opiskelijoita on voitu ottaa 25. Viime vuonna Jyväskylän yliopisto kohdisti strategista rahoitusta Kokkolan sosiaalityön aloituspaikkojen laajentamiseen 5 paikalla.

Sosiaalityön maisteriopintoihin voidaan valita hakijoita, jotka ovat suorittaneet sosiaalityön perus- ja aineopinnot. Kokkolassa nämä opinnot voi suorittaa avoimessa yliopistossa. Myös sosiaalityön maisteriopinnot tarjotaan yliopistokeskuksessa aikuisopintoina siten, että ne voi suorittaa työssäkäynnin ohella. Tämä on tehnyt Kokkolan opinnoista varsin suositut myös valtakunnallisesti. Sosiaalityön maisteriopintoihin on viime vuosina ollut 90 – 110 hakijaa. Yliopistokeskuksessa voi jatkaa myös sosiaalityön tohtoriopintoihin.

Koulutetuista sosiaalityöntekijöistä on edelleen kova pula ja koulutuspaikkojen lisääminen on yksi keino vastata siihen. Myös kunnat ovat toivoneet aloituspaikkojen lisäystä ja alueen kunnat tukevat yliopistokeskuksen sosiaalityön opetusta ja tutkimusta. Yhteistyötä edeltävien opintojen suorittamisessa on kehitetty yhdessä Centria ammattikorkeakoulun sosionomiopintojen kanssa.

Maisteriopinnot kestävät työn ohessa opiskellen keskimäärin 2, 5 vuotta. Haku syksyllä 2015 alkaviin maisteriopintoihin on parhaillaan menossa ja päättyy 30. huhtikuuta.

 

Lisätietoja:Professori Aila-Leena Matthies 040 7422199, opinto-ohjaaja Sanna Virolainen

Jaa |