Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Sosiaalityön maisteriopinnot valtakunnan suosituimmat

tekijä: Tuomas Palosaari Viimeisin muutos torstai 07. huhtikuuta 2016, 15.45
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Sosiaalityön maisteriopinnot valtakunnan suosituimmat

"Olen oppinut, että sosiaalityön opiskelun ei tarvitse olla tylsää :)"

Tänä vuonna yliopistojen kaikkiin maisteriohjelmiin haettiin 6.4. päättyneessä valtakunnallisessa yhteishaussa. Hakijamääriä koskevien tietojen perusteella Jyväskylän yliopiston alaiseen Kokkolan yliopistokeskuksen sosiaalityön maisteriohjelmaan on 159 hakijaa.  Ensimmäiseksi hakutoiveeksi Kokkolan oli asettanut 98 hakijaa, mikä tekee Kokkolan sosiaalityön maisteriopinnoista valtakunnallisesti suosituimman omalla koulutusalallaan. Kokkolan yliopistokeskuksen sosiaalityön maisteriopintoihin voidaan valita tänä vuonna yhteensä 25 sosiaalityön opiskelijaa.  Nyt päättyneessä yhteishaussa aloituspaikkoihin valitaan 20 sellaista opiskelijaa, joilla on jo taustalla jokin korkeakoulututkinto. Lisäksi opintoihin valitaan viisi opiskelijaa, joilla ei ole vielä korkeakoulututkintoa. Näiden viiden paikan osalta erillishaku on käynnissä Opintopolku.fi:ssä huhtikuun loppuun asti. 

Kokkolan yliopistokeskus tarjoaa ainoana Suomessa sosiaalityön maisteriopintoja työn ohessa opiskeltavina aikuisopintoina. Avoin yliopisto toimii tärkeänä väylänä maisteriopintoihin, sillä opiskelijat suorittavat maisterihakuun tarvittavia opintoja avoimessa yliopistossa. Alueen kuntien merkittävä tuki ja Jyväskylän yliopiston perusrahoitus mahdollistavat sosiaalityön maisteriopintojen järjestämisen Kokkolassa. Professori Aila-Leena Matthies iloitsee hyvästä hakijatilanteesta, ja arvioi sen johtuvan Kokkolan yliopistokeskuksen hyvästä maineesta sekä mahdollisuudesta sovittaa opiskelu työssäkäyvän aikuisen elämään.

Sosiaalityön maisteritutkinto on laaja-alainen yhteiskuntatieteellinen tutkinto, joka antaa valmiudet sosiaalityön ylimpiin virkoihin sekä monipuolisiin asiakas- ja kehittämistehtäviin hyvinvointipalveluissa. Tutkinto antaa myös oikeuden jatkaa opintoja tohtorintutkintoon. Uusi sosiaalihuoltolaki korostaa entisestään sosiaalityöntekijöiden tutkimusperustaista asiantuntijuutta, rakenteellista vaikuttamista sekä asiakaslähtöisyyttä. Sosiaalityön ammatinharjoittamislaki määrittelee sosiaalityön tekemisen oikeudet ainoastaan sosiaalityön yliopistollisen maisteritutkinnon suorittaneille.

Kokkolan yliopistokeskuksessa järjestetään aikuisopiskelijoille sopivia maisteriopintoja sosiaalityön lisäksi tietotekniikassa, kemiassa ja kasvatustieteessä (luokanopettajien aikuiskoulutus).

Tarkempia tietoja:

sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies 040-7422199

Jaa |