Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kokkolan Osuuspankilta merkittävä lahjoitus Jyväskylän yliopistolle

tekijä: Tuomas Palosaari Viimeisin muutos tiistai 12. tammikuuta 2016, 13.54

Lahjoitus tukee yliopistollisen toiminnan menestymistä Kokkolassa

Kokkolan Osuuspankki on tehnyt 40 000 euron arvoisen lahjoituksen Jyväskylän yliopistolle. Lahjoituksen taustalla on Kokkolan Osuuspankin ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen jakamat yhteiset tavoitteet tukea Keski-Pohjanmaan alueen elinvoimaisuutta, osaamista sekä yritystoimintaa, ja sitä kautta koko Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia.

Lahjoituksen luovuttivat Kokkolan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Pertti Leskelä ja toimitusjohtaja Kimmo Peuranto. Lahjoituksen vastaanotti Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Tanja Risikko, joka välitti tilaisuudessa myös Jyväkylän yliopiston rehtori Matti Mannisen kiitokset.

Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen kiittää Kokkolan Osuuspankkia lämpimästi lahjoituksesta: Kokkolan Osuuspankin lahjoitus on erinomainen esimerkki tuesta, joka perustuu yhteistyöhön ja sitoutumiseen samaan yhteiseen tavoitteeseen. Arvostamme tätä suuresti.  Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on Jyväskylän yliopiston valtakunnallinen tehtävä, jota yliopisto haluaa jatkaa myös opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa parhaillaan valmisteltavalla uudella sopimuskaudella.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Tanja Risikko täydentää, että lahjoituksen tuottoja käytetään pitkäjänteisesti yliopistokeskuksen toiminnan kehittämiseen. Yliopistokeskuksessa tiivistetään parhaillaan entisestään elinkeinoelämäyhteistyötä ja luodaan uudenlaista kokeilukulttuuria yritysten ja tiedeyhteisön yhteistyönä. Yliopistokeskuksen toiminta on fokusoitunut valtakunnallisesti ajankohtaisiin tutkimusteemoihin: oppimisen ja oppimisympäristöjen tutkimukseen, osallisuutta edistävien toimintamallien kehittämiseen sekä teollisuuden ja elinkeinoelämän uudistavien ratkaisujen tutkimus. Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen muodostamassa yliopistokeskuksessa opiskelee vuosittain noin 3500 akateemista aikuisopiskelijaa. 

Yliopistojen käynnissä oleva varainkeruu kestää vuoden 2017 loppuun saakka. Valtio on luvannut tukea yliopistojen pääomakeräystä vastinrahalla. Jokainen 31.12.2017 mennessä yrityksiltä tai yksityisiltä lahjoittajilta saatu euro tuo yliopistoille jopa 3-kertaisesti vastinrahaa. Yliopistokeskus ja taustayliopistot huomioivat lahjoittajia vuosijuhlissaan ja kunnialaatoin yliopistokeskuksen ja yliopiston tiloissa.

Lisätietoja:

Tanja Risikko

Johtaja, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius,

tanja.risikko@chydenius.fi

p. 040 - 195 2037

 


Jaa |