Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kohti uudistavaa pedagogiikkaa

tekijä: Tuomas Palosaari Viimeisin muutos perjantai 26. syyskuuta 2014, 12.51

Syksyn ensimmäisten tutkimuskahvien aiheena 26.9. oli Kohti uudistavaa pedagogiikkaa. Aiheeseen johdattelivat lehtori Merja Meriläinen ja yliopistonopettaja Maarika Piispanen.

http://youtu.be/dhqOIDRbapE

Kolmivuotisessa k-opeGO! -tutkimus- ja koulutushankkeessa (2012 - 2014) keskitytään kehittämään opettajien pedagogisia taitoja, työskentelymenetelmiä ja -välineitä sekä rakentamaan 2000-luvun opettajuuden osaamisen ulottuvuuksiin (pedagoginen osaaminen, substanssiosaaminen ja 2000-kansalaistaitojen hallinta) perustuvia autenttisia oppimisympäristöjä. Samalla arvioidaan kehitetyn kontekstuaalis-pedagogisen - mallin soveltumista ja soveltamista käytäntöön sekä opettajankoulutuksessa että perusopetuksessa. Tavoitteena on tunnistaa luokanopettajaopiskelijoiden keskeiset osaamistarpeet suhteessa mallin soveltamiseen opetuksessa ja mallin vaikuttavuuden arviointi perusopetuksen oppilaiden oppimiskokemusten ja oppilasarvioinnin näkökulmista.

Jaa |