Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kansainväliset vieraat tutustumassa Keski-Pohjanmaa litiumklusteriin

tekijä: Tuomas Palosaari Viimeisin muutos perjantai 09. lokakuuta 2015, 12.19

Monikansallisen FAME -tutkimushankkeen toimijoita vieraili Keski-Pohjanmaalla syyskuussa. Eri EU-maista tulevat vieraat tutustuivat Keski-Pohjanmaan litiumklusterin toimintaan. Vierailun aikana tutustuttiin muun muassa Keliberin litiumkaivoshankkeeseen ja alueen litiumesiintymiin sekä Yliopistokeskus Chydeniuksen soveltavan kemian yksikön litiumtutkimuksiin ja akkulaboratorioon.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja elinkeinoelämään vahvasti linkittynyt yliopistollinen tutkimus ovat avaimia uusien innovaatioiden synnylle ja siihen, että tutkimuksen tuloksia voidaan kaupallisesti hyödyntää nopeastikin. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kemian tutkimusryhmä on kasvattanut osaamistaan ja erikoistunut prosessikemiaan ja epäorgaaniseen materiaalikemiaan, erityisesti litiumioniakkukemikaaleihin ja heterogeenisiin katalyytteihin, ja niiden käyttöön prosessi- ja ympäristöteknologian sovelluksissa.

Osaamisalue istuu hyvin sekä Oulun yliopiston painoalaan, yliopistokeskuksen toimintaan ja myös alueen elinkeinoelämään, erityisesti epäorgaanisen kemian teollisuuden profiiliin. Tämä profiloituminen on osoittautumassa hyväksi ja tulokselliseksi valinnaksi. KYC:n tutkimusryhmä on mukana useissa kansallisissa ja kv-hankekonsortioissa. Tutkimusprofilointi on mahdollistanut 27 hengen asiantuntijaorganisaation rakentamisen, mutta myös tieteellisen tutkimustyön läheisessä yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Ryhmässä on tutkijoita Oulun ja Jyväskylän yliopistojen lisäksi Centria-ammattikorkeakoulusta sekä teollisuudesta. Ryhmän väitöskirjatutkimukset on tehty läheisessä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja usein työ jatkuu väitösten jälkeenkin yritysten tilaustutkimuksina. ”Meidän litiumiin ja akkuihin liittyvä tutkimustyömme on ollut pitkäjänteistä sekä palvellut erinomaisesti alueen elinkeinoelämää. Tutkimuksemme on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti”, toteaa professori Ulla Lassi.

Euroopan Unionin Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvan FAME -tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää joustavia ja mobileja teknologioita, joita hyödyntämällä voidaan paremmin vastata esimerkiksi kaivostoiminnan ympäristöhaasteisiin. Tutkimushankkeen on parantaa ja kehittää teknologiaa, joka vähentää raaka-aineiden hyödyntämiseen tarvittavan energian määrää ja auttaa hyödyntämään kaivosten sivuvirtoja. FAME -hankkeeseen Suomesta osallistuvat GTK ja Keliber Oy.

Lisätietoja:

FAME-hanke: Viestintä- ja hallintopäällikkö Jarmo Finnilä Keliber Oy, jarmo.finnila(at)keliber.fi, p. 050 4370 319

Laboratorio: Professori Ulla Lassi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, ulla.lassi(at)oulu.fi, p. 0400 294 090

Litiumarvoketjut: Länsi-Suomen yksikön aluejohtaja Olli Breilin, GTK, olli.breilin(at)gtk.fi, p. 029 503 5200

Biolaakso II -posteri

Jaa |