Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Jyväskylän yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyö syvenee Kokkolassa

tekijä: Tuomas Palosaari Viimeisin muutos maanantai 22. helmikuuta 2016, 08.09

Jyväskylän yliopisto ja Luonnonvarakeskus ovat solmineet kumppanuussopimuksen, joka koskee Luonnonvarakeskuksen ja Jyväskylän yliopiston koordinoiman Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen välillä tehtävän yhteistyön muotoja ja painopisteitä.

Sopimus on tukee opetus- ja kulttuuriministeriön asettamia valtakunnallisia tavoitteita vaikuttavien osaamiskeskittymien rakentamisesta. Sopimus liittää Keski-Pohjanmaalla tehtävän yhteistyön vahvasti jo aiemmin solmittuun Jyväskylän yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyön puitesopimukseen. 

 Kokkolan yliopistokeskus Chydenius taustayliopistoineen ja Luonnonvarakeskus ovat tunnistaneet yhteisiä tutkimuksen aloja, joissa yhteistyön syventäminen luo uutta synergiaa sekä antaa mahdollisuuden kasvattaa yhteistä tutkimustoimintaa toisiaan täydentävillä osa-alueilla. Yhteistyötä tehdään erityisesti osana Biolaaksoa - kemian ja biotalouden osaamiskeskittymää Keski-Pohjanmaalla. Sopijapuolten tutkimus kiinnittyy erityisesti uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja kestäviin arvoketjuihin teollisuuden ja luonnonvaratalouden rajapinnalla. Sopimuksen taustalla on sopijapuolten välinen yhteistyö, josta esimerkkejä ovat useat yhteiset tutkimushankkeet, tavoiteltavat yhteisprofessuurit ja jatko-opintoyhteistyö sekä toimintojen sijoittuminen samalle Kokkolan kampukselle vuodesta 2017 alkaen. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa toimivat koordinoivan Jyväskylän yliopiston lisäksi kumppaneina Oulun ja Vaasan yliopistot.  

 Yhteistyö Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Luonnonvarakeskuksen välillä vastaa myös valtakunnallisen KOTUMO -yhteistyön tavoitteisiin. KOTUMO on korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen monivuotinen kehittämisprosessi. Sen tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät edellytykset Suomessa tehtävän tutkimuksen ja innovaatiotoiminnalle sekä vahvistaa suomalaisen tiedemaailman kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Voimavaroja yhteen kokoamalla ja työnjakoa selkeyttämällä käytetään myös olemassa olevia resursseja oikein. Päämääränä on tukea Suomen kilpailukykyä, elinkeinoelämän uudistumista sekä yhteiskunnan kehittämistä.

Jaa |