Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Apua PK-yritysten strategiatyöskentelyyn

tekijä: Tuomas Palosaari Viimeisin muutos tiistai 30. kesäkuuta 2015, 09.41

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Vaasan yliopisto käynnistävät kolmivuotisen
kehityshankkeen, jonka avulla tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten strategiatyöskentelyä Keski-Pohjanmaan alueella. Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen -hankkeen taustalla on erilaisten selvitysten tuottama käsitys erityisesti PK-yritysten vaihtelevasta panostuksesta strategiseen johtamiseen.

”Menestyminen nykyaikaisessa liiketoiminnassa edellyttää yrityksen johdolta ja omistajilta selkeää käsitystä omista tavoitteista, vahvuuksista ja toimintaan liittyvistä vaihtoehdoista. Juuri näitä asioita voidaan kirkastaa laadukkaan strategiatyöskentelyn avulla”, sanoo kehityshankkeen vastuuhenkilönä toimiva tutkimusjohtaja Mikko Luoma yliopistokeskukselta.

Hanke tarjoaa arviolta 20 keskipohjalaisyritykselle asiantuntija-apua oman tulevaisuuden menestyspolkunsa tunnistamiseen. Strategiatyöskentely perustuu yliopistokeskuksella kehitettyyn malliin, mutta sitä sovelletaan jokaisen osallistujayrityksen tilanteen edellyttämällä tavalla. Keskeisellä sijalla työskentelyssä ovat erilaisten liiketoiminta-analyysien tekeminen, henkilökunnan näkemysten hyödyntäminen sekä selkokielisen strategiadokumentaation aikaansaaminen. Hankkeen osallistujiksi toivotaan erityisesti yrityksiä, joiden liiketoiminta on kestävää ja kasvuhakuista, mutta joilla itsellään on vähän tai ei ollenkaan kokemusta nykyaikaisesta strategisesta johtamisesta.

”Strategiatyöskentely ymmärretään helposti suurten yritysten byrokraattiseksi toiminnaksi, joka tuottaa vaikeaselkoisia julistuksia itsestään selvistä asioista. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla mitään tällaista, vaan aivan tavallisen yrityksen kokoista, ymmärrettävää ja jopa innostavaa tulevaisuuden suuntaviivojen hahmottamista”, kertoo Mikko Luoma.

Yliopistokeskuksen yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat alueen yrityskehittäjät, yritysneuvojat ja elinkeinoelämän järjestöt. Hankkeen puitteissa järjestetään myös kaikille kiinnostuneille avoimia kehittämis- ja ajankohtaistilaisuuksia.

Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Mikko Luoma, puh. 050 408 8023, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Vaasan yliopisto.

https://www.chydenius.fi/tutkimus/kauppatieteet/hankkeet-1/kesto

Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen -hanke on Keski-Pohjanmaan liiton päärahoittama- ja Kokkolan ja Kaustisen seutukunnan sekä Keskipohjan Yrityspalvelu Oy:n (Kannuksen kaupunki) osarahoittama Euroopan aluekehitysrahaston hanke. Hankkeen rahoittamiseen osallistuvat lisäksi hankkeeseen mukaan valitut yritykset sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Vaasan yliopisto.


Jaa |