Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Anders Chydeniuksen kymmenen käskyä

tekijä: Tuomas Palosaari Viimeisin muutos tiistai 16. elokuuta 2016, 15.39

Anders Chydeniuksen koottujen teosten neljäs osa sisältää saarnat, joilla hän voitti Uppsalan Teologis-homileettisen seuran kirjoituskilpailun 1780-luvun alussa. Kilpailun aiheena oli kymmenen käskyä, ja perusteellisena kristillisen moraalin analyysinä ne muodostavat mielenkiintoisen vertailukohdan hänen yhteiskunnallisille ja talouspoliittisille kirjoituksilleen.

Kilpailua varten Chydenius kirjoitti kaikkiaan yksitoista saarnaa. Hän laati myös saarnojen jäsennyksiä ja muutamia johdantosaarnojen luonnoksia. Saarnat kymmenestä käskystä muodostavat suurimman yhtenäisen kokonaisuuden Chydeniuksen tuotannossa. Johdannon ja kommentit on laatinut Anders Chydeniuksen saarnoista väitöskirjan kirjoittanut Uumajan yliopiston lehtori ja Åbo Akademin dosentti Carola Nordbäck.

Kirkkoherra ja valtiopäivämies Anders Chydenius (1729–1803) oli monipuolinen kynäniekka ja merkittävä poliittinen vaikuttaja. Mikään aihe ei ollut hänelle vieras. Kirjoituksissaan hän käsitteli niin vapaakauppaa, asiakirjojen julkisuutta, ilmaisunvapautta ja sosiaalisia ongelmia kuin kemiaa, mekaniikkaa, rokonistutusta, perunanviljelyä, uskonnonvapautta ja saarnan kirjoittamisen taitoa.

Chydenius vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Sotkamossa ja Kuusamossa. Papinuransa hän aloitti Alavetelin kappeliseurakunnan saarnaajana. Kokkolan kirkkoherrana hän toimi vuodesta 1770 aina kuolemaansa 1803 asti. Vapaudenajan ehkä kiihkeimmillä valtiopäivillä 1765–1766 tämä peloton kappalainen nousi vallankäytön ja lainsäädännön näyttämölle. Poliittisten ja yhteiskunnallisten kysymysten pariin hän palasi suurella antaumuksella taas kustavilaisella ajalla ja erityisesti valtiopäivillä 1778–1779 ja 1792. Oikeudenmukaisuuden puolustaminen säilyi hänen järkkymättömänä tavoitteenaan läpi koko elämän. Chydeniuksen kirjallisen tuotannon punainen lanka on vapaus.

Anders Chydeniuksen kootut teokset sisältää koko hänen kirjallisen tuotantonsa suomennoksena. Sen perustana on tieteellinen editio Anders Chydenius samlade skrifter. Kommenttien kirjoittajina on eturivin tutkijoita Suomesta ja Ruotsista. Teossarja käsittää kaikkiaan viisi osaa kummallakin kielellä. Viides ja viimeinen osa ilmestyy syksyn aikana.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Anders Chydenius-säätiö, Chydenius-Instituutin Kannatusyhdistys ry. sekä Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Kustantajana toimii Edita Publishing Oy.

Suomenkielisten laitosten arvostelukappalepyynnöt: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi .

Lisätietoja:

Maren Jonasson

tutkija, päätoimittaja
Anders Chydeniuksen kootut teokset
maren.jonasson@chydenius.fi
puh. +358 400 274 824
www.chydenius.fi/kootut

Pertti Hyttinen

tutkija
Anders Chydeniuksen kootut teokset
pertti.hyttinen@chydenius.fi
puh. +358 400 282 644
www.chydenius.fi/kootut

Jaa |