Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Aluetalouden tilastoseurantaa kehitetään

tekijä: Tuomas Palosaari Viimeisin muutos tiistai 30. kesäkuuta 2015, 09.40

Kolmivuotisessa ATIK-hankkeessa tutkitaan Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan
klusterirakenteita ja kehitetään yritystoimintaa koskevaa tilastoseurantayhteistyötä maakunnassa.

”Keski-Pohjanmaalla on tärkeää selvittää erityisesti kemian, luonnonvara-alan ja palvelualojen yritysklustereita”, linjaa hankkeen vastuuhenkilö, yliopistotutkija Olli Rosenqvist yliopistokeskuksesta.

Yritystoiminnan klusterirakenteiden selvittäminen luo pohjaa yritysten yhteistyölle, innovaatioille, uusille liiketoiminnan muodoille ja kilpailukyvylle. Hanke palvelee uudella tavalla myös yritysneuvontaa, hanketoiminnan strategista suunnittelua, hanketoiminnan vaikuttavuuden arviointia sekä tulevan kehityksen ennakointia.

ATIK-hanketta tarvitaan, koska nykyiset Keski-Pohjanmaalla käytössä olevat tilastoseuranta- ja ennakointijärjestelmät eivät tavoita riittävän hyvin tulevaisuuden liiketoiminnan rakenteita.

”Erityisesti hankkeessa kiinnitetään huomiota keskeisten yritysklusterien maantieteelliseen moniulotteisuuteen. Tilastotietoa yrityksistä hankitaan paitsi maakunnan sisältä – ottaen huomioon kaupunki- ja maaseutualueiden erityispiirteet – myös maakuntaa ympäröivistä seutukunnista ja maakunnittain koko Suomesta”, kertoo Olli Rosenqvist.

ATIK-hankkeessa tehtävä kehitystyö rakentuu Keski-Pohjanmaalla jo pitkään harjoitetun maakunnallisen ennakointi- ja tilastoyhteistyötä pohjalle. Tämä yhteistyöverkosto on hankkeen toteuttamisen tukena.

 

Lisätietoja: Yliopistotutkija Olli Rosenqvist, puh. 040 805 4429

https://www.chydenius.fi/tutkimus/kauppatieteet/hankkeet-1/aluetalouden-tilastoseurannan-kehittaminen-atik

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto + Suomen valtio/Keski-Pohjanmaan liitto; Kokkolanseudun Kehitys (KOSEK) Oy; Kaustisen seutukunta; Keski-Pohjan Yrityspalvelu Oy (Kannuksen kaupunki); Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (Jyväskylän yliopisto).

 


Jaa |